Cijfers arbeidsmarkt

In Nederland hebben in 2018 1.527.000 mensen een technisch beroep. Het aantal mensen met een technisch beroep is in 2018 gestegen met 2,6% (39.000 personen) ten opzichte van 2017. In de periode 2013 tot 2018 is het aantal personen met een technisch beroep toegenomen met 132.000. In 2013 hadden naar schatting 1.395.000 personen een technisch beroep. In 2018 was dit toegenomen naar 1.527.000 personen.

Onder vrouwen is het aantal in een technisch beroep toegenomen van 162.000 in 2013 naar 201.000 in 2018. Dit is een toename van 24%. Onder mannen is het aantal met een technisch beroep met 7% toegenomen van 1.233.000 in 2013 naar 1.325.000 in 2018. Het aantal personen in ICT beroepen en overige technische beroepen is toegenomen sinds 2013.Het gaat in ICT beroepen om 81.000 banen en bij overige technische beroepen om 63.000 banen. Het aantal personen in een technisch ambacht is ongeveer gelijk gebleven; het laatste jaar is het aantal personen in een technisch ambacht iets lager dan de jaren ervoor. Onder vrouwen is sinds 2013 wel het aantal personen in ieder type technisch beroep toegenomen. Het aantal vrouwen in ICT beroepen is relatief het meest toegenomen, van 36.000 naar 51.000. Dat is een toename van 42%.