Cijfers hbo

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek nog wel een stuk lager dan op het wo. Op het hbo ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2007/08 op hbo een bètatechnische studie koos.

Instroom vrouwen bij bètatechnische opleidingen

Instroom bètatechnische opleidingen

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 24.976 6.549 26,2%
2017/18 24.848 6.218 25,0%
2016/17 23.390 5.971 25,5%
2015/16 21.782 5.266 24,2%
2014/15 22.212 5.368 24,2%

10 grootste bètatechnische hbo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische hbo-opleidingen en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Hbo-ict 4.190 336 8,0%
Communication and multimedia design 1.820 862 47,4%
Technische bedrijfskunde 1.561 186 11,9%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.467 957 65,2%
Werktuigbouwkunde 1.411 80 5,7%
Bouwkunde 1.186 307 25,9%
Informatica 1.103 108 9,8%
Built environment 937 276 29,5%
Elektrotechniek 774 46 5,9%
Chemie 717 273 38,1%

10 bètatechnische hbo-opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen.

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.467 957 65,2%
Communication and multimedia design 1.820 862 47,4%
Fashion & textile technologies 470 405 86,2%
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 506 387 76,5%
Hbo-ict 4.190 336 8,0%
Bouwkunde 1.186 307 25,9%
Built environment 937 276 29,5%
Chemie 717 273 38,1%
Technische bedrijfskunde 1.561 186 11,9%
Industrieel product ontwerpen 484 180 37,2%

                                               

                                               

Gediplomeerden hbo bètatechniek

Gediplomeerden hbo bètatechniek

Studiejaar Totale uitstroom Aantal vrouwen % Vrouw
2016/2017 13.779 3.410 24,7%
2015/2016 12.912 3.007 23,3%
2014/2015 12.224 2.667 21,8%
2013/2014 11.739 2.600 22,1%
2012/2013 11.476 2.361 20,6%

                                               

 

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)