Cijfers hbo

Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek nog wel een stuk lager dan op het wo. Op het hbo ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2007/08 op hbo een bètatechnische studie koos.

Instroom bètatechnische opleidingen

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2019/20 24.848 6.514 26,2%
2018/19 24.980 6.549 26,2%
2017/18 24.854 6.219 25,0%
2016/17 23.390 5.974 25,5%
2015/16 21.782 5.267 24,2%

10 grootste bètatechnische hbo-opleidingen

Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische hbo-opleidingen en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen. 

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Hbo-ict 4.080 354 8,7%
Communication and multimedia design 1.646 784 47,6%
Technische bedrijfskunde 1.552 186 12,0%
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.430 935 65,4%
Werktuigbouwkunde 1.347 73 5,4%
Bouwkunde 1.324 416 31,4%
Informatica 1.000 98 9,8%
Built environment 986 302 30,6%
Elektrotechniek 826 39 4,7%
Chemie 677 265 39,1%

10 bètatechnische hbo-opleidingen met grootste instroom vrouwen

Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen.

Opleiding Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1.430 935 65,4%
Communication and multimedia design 1.646 784 47,6%
Bouwkunde 1.324 416 31,4%
Fashion & textile technologies 461 382 82,9%
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 480 374 77,9%
Hbo-ict 4.080 354 8,7%
Built environment 986 302 30,6%
Chemie 677 265 39,1%
Technische bedrijfskunde 1.552 186 12,0%
Industrieel product ontwerpen 490 182 37,1%
Creative media and game technologies 505 162 32,1%

Gediplomeerden

Het aantal vrouwen met een bètatechnisch diploma in het hoger onderwijs is toegenomen van 4.372 in 2008/09 naar 8.915 in 2018/19.

Gediplomeerden hbo bètatechniek

Studiejaar Totale uitstroom Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 15.194 3.960 26,1%
2017/18 14.638 3.850 26,3%
2016/17 13.789 3.414 24,8%
2015/16 12.913 3.007 23,3%
2014/15 12.229 2.668 21,8%
       

 

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)