Cijfers internationaal

Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie. Eurostat heeft een internationale analyse gemaakt van de instroom in het tertiair onderwijs. Onder tertiair onderwijs valt het hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voorzover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Cijfers bètatechniek: Engineering, Manufacturing and Construction

2017 Totaal Aantal vrouwen % Vrouw
Austria 72.542 17.679 24,4%
Belgium 50.013 10.840 21,7%
Bulgaria 41.528 10.145 24,4%
Croatia 30.904 8.679 28,1%
Cyprus 3.795 1.038 27,4%
Czechia 52.195 16.449 31,5%
Denmark 32.653 9.367 28,7%
Estonia 7.794 2.343 30,1%
European Union 3.032.095 790.725 26,1%
Finland 54.860 10.558 19,2%
France 340.779 87.995 25,8%
Germany 630.169 137.982 21,9%
Greece 160.524 42.545 26,5%
Hungary 45.270 11.651 25,7%
Iceland 1.596 604 37,8%
Ireland 23.359 4.275 18,3%
Italy 292.655 85.252 29,1%
Latvia 13.742 3.505 25,5%
Liechtenstein 206 117 56,8%
Lithuania 24.439 5.654 23,1%
Luxembourg 653 129 19,8%
Malta 1.369 357 26,1%
Netherlands 66.511 14.152 21,3%
North Macedonia 7.973 3.540 44,4%
Norway 30.602 7.916 25,9%
Poland 269.891 97.435 36,1%
Portugal 74.846 19.991 26,7%
Romania 114.623 36.301 31,7%
Serbia 46.640 17.380 37,3%
Slovakia 19.846 5.225 26,3%
Spain 293.635 74.744 25,5%
Sweden 75.590 23.834 31,5%
Switzerland 45.328 8.476 18,7%
Turkey 930.330 224.497 24,1%
United Kingdom 221.541 48.674 22,0%