Cijfers mbo

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting is afgenomen van 46.246 in 2009/10 naar 37.817 in 2014/15. Vervolgens is dit toegenomen tot 42.225 in 2019/20. Dit valt samen met een afname in het totaal aantal leerlingen dat startte met een mbo-studie tot 2014/15 en een stijging vanaf 2014/15. 

Het aandeel vrouwen dat kiest voor bètatechniek ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een mbo-opleiding start, is in de afgelopen tien jaar licht toegenomen: van 7% in 2009/10 naar 8% in 2019/20. Het percentage van 8% is hetzelfde als het voorgaande jaar, 2018/19. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 2 is de afgelopen 10 jaar licht gestegen van 4% naar 5%. Dit geldt ook voor mbo niveau 3 (van 2% naar 5%) en mbo niveau 4 (van 9% naar 10%). Op niveau 1 is er echter sprake van een daling, van 18% naar 10%. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het percentage op niveau 1 (10%) en niveau 2 (5%) gelijk gebleven. Op niveau 3 heeft een lichte stijging plaatsgevonden van 4% naar 5% en op niveau 4 een lichte daling van 11% naar 10%.

Instroom mbo bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2019/20 42.225 6.023 14,3%
2018/19 42.854 5.970 13,9%
2017/18 41.813 5.893 14,1%
2016/17 41.543 5.820 14,0%
2015/16 40.056 5.444 13,6%

                                               

Instroom per domein

Opleidingsdomein Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Afbouw, hout en onderhoud 2.297 238 10,4%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1.578 819 51,9%
Bouw en infra 3.976 246 6,2%
Handel en ondernemerschap 418 212 50,7%
Informatie en communicatietechnologie 7.134 311 4,4%
Media en vormgeving 5.191 2.713 52,3%
Mobiliteit en voertuigen 4.078 111 2,7%
Techniek en procesindustrie 10.766 431 4,0%
Transport, scheepvaart en logistiek 1.267 58 4,6%
Voedsel, natuur en leefomgeving 1.728 284 16,4%

                                               

Gediplomeerden

Het aantal mbo-gediplomeerden bètatechniek is gedaald van 2009/10 tot 2015/16 (51.145 tot 41.636) Vervolgens is dit toegenomen tot 44.781 in 2018/19. De afname komt door de sterke daling op niveau 2: het aantal diploma's daalde van 18.720 naar 9.888 tussen 2008/09 en 2018/19. Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 1 haalde, steeg licht van 3.584 studenten in 2008/09 naar 3.911 in 2018/19. Een vergelijkbare stijging is waar te nemen op niveau 3; daar steeg het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma haalde van 12.180 in 2008/09 naar 13.212 in 2018/19. Op niveau 4 was sprake van een sterke stijging (van 13.507 diploma's in 2008/09 naar 17.770 in 2018/19).

Het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde is in de periode van 2008/09 tot 2018/19 fors toegenomen van 3.661 naar 5.519. Deze stijging geldt voor zowel mbo-niveau 1, 3 als 4. Met name bij mbo niveau 4 is de stijging sterk, van 1.848 diploma’s in 2008/09 naar 3.522 diploma’s in 2018/19. Op niveau 2 is er sprake van een lichte daling (van 756 diploma’s in 2008/09 naar 538 diploma’s in 2018/19).

Gediplomeerden mbo bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 44.781 5.519 12,3%
2017/18 43.086 5.421 12,6%
2016/17 44.096 5.183 11,8%
2015/16 41.636 4.559 10,9%
2014/15 44.447 4.201 9,5%

                                               

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)