Cijfers mbo

Het aantal instromende mbo-studenten in bètatechnische richting is in de periode 2008/09 tot 2018/19 afgenomen van 49.022 naar 43.080. Dit heeft te maken met lagere totaalaantallen leerlingen die zijn gestart met een mbo-studie. Wel zijn de aantallen de laatste vier jaar aan het toenemen.

Het aandeel vrouwen dat kiest voor bètatechniek van het totaal aantal vrouwen dat een mbo-opleiding start, is in de afgelopen tien jaar toegenomen: van 6% in 2008/09 naar 8% in 2018/19. Het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische mbo-opleiding op niveau 2 is licht gestegen van 4% naar 5%. Dit geldt ook voor mbo niveau 3 (van 2% naar 4%) en mbo niveau 4 (van 9% naar 11%). Op niveau 1 is er echter sprake van een daling, van 16% naar 10%.

Instroom mbo-studenten

Instroom mbo bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2018/19 43.080 5.993 13,9%
2017/18 41.793 5.893 14,1%
2016/17 41.526 5.820 14,0%
2015/16 40.032 5.444 13,6%
2014/15 37.807 4.899 13,0%

                                               

Instroom per domein in schooljaar 2018/19

Opleidingsdomein Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
Afbouw, hout en onderhoud 2115 230 10,9%
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1592 844 53,0%
Bouw en infra 3972 196 4,9%
Handel en ondernemerschap 401 243 60,6%
Informatie en communicatietechnologie 7149 274 3,8%
Media en vormgeving 5471 2780 50,8%
Mobiliteit en voertuigen 4138 119 2,9%
Techniek en procesindustrie 11401 428 3,8%
Transport, scheepvaart en logistiek 1297 77 5,9%
Voedsel, natuur en leefomgeving 2026 321 15,8%
niet toebedeeld aan Opleidingsdomeinen 3497 478 13,7%

                                               

Gediplomeerden mbo

Het aantal mbo-gediplomeerden bètatechniek is de afgelopen tien jaar licht gedaald van 45.004 naar 42.888. De grootste afname is de afgelopen tien jaar waar te nemen op niveaus 1 en 2: het aantal diploma's daalde respectievelijk van 3.840 naar 3.520 (niveau 1) en 16.810 naar 9.804 (niveau 2). Het aantal studenten dat een bètatechnisch diploma op niveau 3 haalde, steeg licht van 11.671 studenten in 2007/08 naar 12.336 in 2017/18. Op niveau 4 was sprake van een sterke stijging (van 12.683 diploma's in 2007/08 naar 17.228 in 2017/18).

Het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde is in de periode van 2007/08 tot 2017/18 gestegen van 3.588 naar 5.398. Deze stijging geldt voor zowel mbo-niveau 2, 3 als 4. Met name bij mbo niveau 4 is de stijging sterk, van 1.820 in 2007/08 naar 3.470 diploma’s in 2017/18. Op niveau 1 is sprake van een lichte daling.

Gediplomeerden mbo bètatechniek

Studiejaar Studenten Aantal vrouwen % Vrouw
2017/18 42.888 5.398 12,6%
2016/17 44.069 5.183 11,8%
2015/16 41.622 4.559 11,0%
2014/15 44.411 4.201 9,5%
2013/14 47.059 4.638 9,9%

                                               

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)