Weinig meisjes en vrouwen in STEM: 6 oorzaken

Bij elk keuzemoment – profielkeuzes, studiekeuzes, beroepskeuzes – kiezen er meisjes anders dan voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Met als gevolg dat slechts 18 procent van de technische professionals vrouw is. Op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken stelden wij deze zes oorzaken op waarom meisjes en vrouwen afhaken. 

Genderstereotiepe beelden en gender bias

Al op jonge leeftijd hebben kinderen een bepaald beeld welke rollen, beroepen en eigenschappen horen bij mannen of vrouwen. Die genderstereotiepe beelden hebben grote invloed op de studie- en beroepskeuze van meisjes.
Ook op de werkvloer zijn stereotypen van invloed; vrouwen kunnen daardoor anders en oneerlijk worden behandeld.

STEM-onderwijs onvoldoende gericht op meisjes

STEM-onderwijs is vaak minder gericht op meisjes, zowel in de didactische aanpak als de context waarin het onderwerp wordt aangeboden. Dat meisjes minder vaak in aanraking komen met techniek en IT en daardoor hun vaardigheden en interesse minder hebben ontwikkeld speelt hierbij een belangrijke rol.  

Gebrek aan rolmodellen

Stereotiepe beelden worden versterkt doordat kinderen en mensen in hun omgeving steeds dezelfde rolpatronen zien. Counter stereotypen zijn daarom van belang.
Meisjes kennen vaak geen vrouwelijke technische professionals. Ze kunnen zich daardoor alleen spiegelen aan vrouwen in een niet-technische rol waardoor ze techniek als keuze uitsluiten.

Lage inschatting van eigen competenties

Meisjes hebben minder vertrouwen en onderschatten hun eigen kunnen als het gaat om bèta, techniek en IT. Ook hebben ze het idee dat technische vaardigheden genetisch zijn bepaald. Ze denken dat je er niet echt goed in kunt worden als je geen 'wiskundeknobbel' hebt, terwijl competenties in exacte vakken goed te ontwikkelen zijn.

Combinatie werk en gezin

Arbeidsvoorwaarden binnen veel technische bedrijven maken het lastig om werk en gezin te combineren. Werkgevers bieden veelal weinig ruimte voor flexibel- en deeltijdwerken. Ook hebben vrouwen het idee dat werken in een technische rol niet te combineren is met een gezin.

Niet thuisvoelen in mannelijke bedrijfscultuur

Vrouwen hebben het gevoel minder welkom te zijn binnen STEM-vakgebieden. Ze voelen zich geen onderdeel van de groep, het team of de organisatie. Ook ervaren vrouwen in bèta, techniek en IT minder steun van collega’s en leidinggevende.

Download hier de infographic in PDF

Verantwoording: deze zes oorzaken zijn vastgesteld op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een bundeling van deze onderzoeken is o.a. te vinden in: Van der Zee S., Rouweler M., Harmsen A., Van Aalderen, S. (2021). Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt, en Van der Zee S. (2015). Factoren die de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM verklaren: een review van de reviews.
Illustraties: Vecteezy.com.