Expert views onderzoekers Gender & STEM Netwerk

Helen Watt

Voor veel meisjes past STEM al vroeg niet (meer) bij het beeld dat zij van zichzelf hebben in de toekomst.

David Miller

Het doorbreken van genderstereotiepe associaties met STEM is in Nederland cruciaal bij het vergroten van de participatie van meisjes en vrouwen in STEM.

Jane Margolis

STEM-opleidingen worden aantrekkelijker voor meisjes (en jongens) als de bijdrage van STEM aan maatschappelijke doelen en innovaties zichtbaar is.

Lara Perez-Felkner

Een realistische inschatting van eigen capaciteiten (‘perceived ability’) vergroot de kans dat meisjes voor STEM kiezen.

Maria Vetleseter Bøe

Rolmodellen spelen voor meisjes een cruciale rol bij de keuze voor STEM.

Lydia Krabbendam

Cultuur en ‘mindset’ beïnvloeden de mate waarin meisjes voor een STEM opleiding kiezen; ‘mindset’ ligt niet vast, maar is veranderbaar.

Nadya Fouad

Om meer vrouwen in STEM te behouden is een genderinclusieve werkomgeving nodig.