Verslag Ouderconferentie 'Die ouders...dat zijn wij!'

De opening

De conferentie ‘Die Ouders... dat zijn wij’ wordt geopend door Cocky Booij, directeur van VHTO. Zij verwelkomt alle aanwezigen op deze bijeenkomst die VHTO i.s.m. de Universiteit van Amsterdam (FNWI) organiseert en mede mogelijk wordt gemaakt door TechniekTalent.nu en het Platform Bèta Techniek. (zie hier de foto’s)

Ouders zijn enorm belangrijk bij het keuzeproces van hun kinderen. Ouders die opgeleid en werkzaam zijn in bèta, techniek en ICT blijken een positief effect te hebben op de attitude van hun kinderen t.a.v. Wetenschap & Technologie, dit blijkt uit onderzoek dat VHTO i.s.m. ITS, het voormalig onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, heeft uitgevoerd. Noortje Jansen, senior beleidsmedewerker bij VHTO presenteert de resultaten van deze ‘Attitudemeting Wetenschap & Technologie’.
Zie het rapport en de ‘Algemene conclusies’.

De onderzoekers Noortje Jansen (VHTO) en Annemarie van Langen (voorheen ITS, nu senior onderzoeker KBA Nijmegen) bieden het onderzoek ‘Attitudemeting Wetenschap & Technologie’ aan aan Beatrice Boots, directielid van het Platform Bèta Techniek. In haar reactie benadrukt ze blij te zijn met de grote aantallen jongens èn meisjes die bereikt zijn met de lessenserie Talentenkijker en bedankt zij al die vrouwelijke professionals uit bèta, techniek en ICT die gastlessen hebben gegeven aan ruim 75.000 basisschoolleerlingen. ‘Maar er zijn nog veel meer kinderen die we in aanraking moeten brengen met technologie. Met de hulp van bèta/technische ouders kunnen we nog meer massa en meer tempo maken’, zo besluit Beatrice Boots.

Cocky Booij kondigt vervolgens een videobijdrage aan door Harriet S. Mosatche PhD uit New York  In haar boek ‘Breaking through! Helping Girls Succeed in STEM’ geeft ze veel tips aan ouders hoe zij hun dochters kunnen begeleiden in hun keuze voor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Bekijk hier haar videobijdrage. 

Ouders maken een verschil! Dat is de titel van de  lezing van Gijsbert Stoet, hoogleraar aan Leeds Beckett University (UK). Hij benadrukt in zijn lezing onder andere dat ‘Math anxiety’ (wiskunde-angst) een echt probleem is, vooral bij meisjes. Het is daarom belangrijk dat ouders hun dochters en zoons helpen om reëel te kijken naar hoe goed ze zijn in dit vak; help hen te begrijpen wat zelfinzicht (meta-cognitie) is. Het is verder belangrijk dat we kinderen leren zien wat het  (maatschappelijk) belang is van een vak als wiskunde (dus geef ook veel beroepsinformatie). ‘En ouders... laat jullie dochters merken dat jullie hun wiskundeprestaties net zo belangrijk vinden als die van hun broers!’

De werksessies

Na een korte koffiepauze vinden er drie werksessies plaats:

 • Werksessie 1: Hoe vragen uitlokken bij je kind en verwondering stimuleren?
  Een praktische werksessie voor zowel bèta-ouders als niet bèta-ouders m/v
 • Werksessie 2: Hoe kunnen ouders (rolmodellen) uit bèta, techniek en ICT en scholen meer samen optrekken?
  Een werksessie met goede voorbeelden en actieve brainstorm over mogelijke partnerschappen tussen ouders en scholen
 • Werksessie 3: Take your daughter to work... and other ways fathers (& mothers) can inspire their daughters (& sons) in Technology
  Een werksessie voor vaders & moeders

Na de lunch in de Oerknal op het Science Park in Amsterdam wordt het programma vervolgd met een pitches, een Wrap-Up en de start van de Oudercommunity.

De wrap-up

Allereerst worden moeder Elise Morskieft (R&D Coördinator bij Eaton Electric B.V.) en dochter Mariska Bos (studente Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente) naar voren gevraagd. Zij zijn die ochtend geïnterviewd in het Algemeen Dagblad en vertellen uitgebreid over de gesprekken vroeger aan tafel en de manier waarop moeder Elise probeerde haar kinderen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en hun nieuwsgierigheid op te wekken.

Roel Spits (kennismakelaar W&T Gemeente Amsterdam en voorheen schoolleider van een basisschool) juicht de samenwerking tussen basisscholen en de bèta/technische ouders van harte toe. ‘Probeer als ouders contact te maken met de docenten en sluit aan bij het curriculum of bij bestaande projecten’.

Irma Koorn pitcht haar (en Martine Geertsema’s) initiatief ‘Cool Hunt Mom, Tech voor families die future-proof willen blijven’. Zie hier haar blog die ze n.a.v. de conferentie schreef.

Vaak wordt gezegd dat we de studenten op de pabo niet moeten vergeten! Juist zij moeten kennis hebben van èn affiniteit met Wetenschap & Technologie, maar ook van genderverschillen. Pabostudente Nina, ook samen met haar moeder aanwezig, heeft  het initiatief genomen om met haar pabo-directie te praten over aandacht voor genderverschillen in het curriculum. Afgesproken is dat we Nina (en andere pabo-studentes) bij haar initiatief zullen ondersteunen.

Hoe gaan we verder? De eerste stap is het starten van een Oudercommunity. Een Facebookgroep om met andere (bèta)ouders informatie te delen en leuke tips te ontvangen. Andere initiatieven volgen.

Zie voor meer informatie de Ouderpagina’ op de VHTO-website.

 

Een selectie van alle tips en conclusies:

Voor ouders:

 • Moedig de onderzoekende natuur van het kind aan door continu vragen te stellen (stel jezelf als quizmaster op). Zo is het leereffect en het plezier het grootst.
 • Zoek een alledaagse, betekenisvolle context voor kinderen.
 • Laat jullie dochters merken dat jullie hun wiskundeprestaties net zo belangrijk vinden als die van hun broers!
 • Breng je kinderen zelfinzicht bij en help hen reëel te kijken naar de eigen prestaties in exacte vakken (in de strijd tegen ‘Math-anxiety’) en doorbreek de ‘Fixed Mindsets’ (zie bijvoorbeeld de 10 inzichten)
 •  Leer je dochters om ‘gender-stereotypering’ te herkennen<o:p></o:p>
 • Start op de school van je kinderen (met andere ouders en/of via de ouderraad) een initiatief (‘Vrienden van..’) om bèta, techniek en ICT te helpen vormgeven en de leerkrachten met praktische zaken en kennis te ondersteunen. Ren niet over de leerkrachten heen, maar sluit aan bij het curriculum of de W&T-invalshoek die de school heeft gekozen.
 • Bespreek op je werk of jouw bedrijf/organisatie mee wil doen aan Girlsday. Of kijk of op een apart moment speciaal de dochters van de medewerkers op bezoek kunnen komen.
 • Participeer in de beroepenmarkt die de school van je kinderen of de school in je buurt organiseert.
 • Informeer andere ouders (en de school) over leuke bèta/technische initiatieven of Techfestivals.
 • Bied de leerkracht van je kind(eren) aan met haar/hem een experiment ‘in te oefenen’ zodat de leerkracht dit vervolgens vol zelfvertrouwen met de klas kan uitvoeren.

Voor leerkrachten:

 • Laat chaos toe in de klas en/of tijdens de proef. Focus niet te veel op strakke richtlijnen.
 • Inventariseer welke beroepen ouders hebben. Nodig bèta/technische (groot)ouders of verzorgers uit in de klas om te vertellen over hun beroep, bedrijf of de nieuwste technische ontwikkelingen. Laat kinderen ook interviews houden met deze ouders in het kader van spreekbeurten, projecten of werkstukken.
 • Vraag ouders die werken bij bedrijven in de buurt of leerlingen op bezoek mogen komen.
 • Wees je bewust van je eigen (onbewuste) neiging tot stereotypering als het gaat om Wetenschap & Technologie en probeer met je lessen en experimenten jongens èn meisjes aan te spreken.