Portretten van ouders

Aniel Bhulai

Informatica docent - Vrije Universiteit Amsterdam

Ik ben docent op de Vrije Universiteit en doceer ook op het Voortgezet Onderwijs. Ik probeer mijn dochter vanuit haar eigen behoefte steeds een stapje verder te helpen. Bijvoorbeeld als ze een werkstuk moet maken: eerst dicteert zij en typ ik, dan typt ze zelf, dan doet ze ook zelf de opmaak etc. Haar interesse in ICT begon ooit met spelletjes op de iPad. Nu gaat ze ook naar het DigiVita Zomerkamp en volgt ze programmeerworkshops van VHTO. Op de basisschool van mijn dochter ben ik bezig een ICT-lesprogramma te ontwikkelen.

Marleen Vet

Technisch onderwijs assistent - St. Michaelcollege

Ik probeer mijn dochters te stimuleren om zich open te stellen voor alle richtingen. Verder geef ik het goede voorbeeld door zelf een technisch beroep te hebben, net als mijn man. Ik vind het ook belangrijk om haar vriendjes en vriendinnetjes op school te helpen. Als ze bij ons over de vloer komen gaat het ook wel eens over werk- of studiekeuze. Door onze verhalen denken de kinderen positiever over techniek, en sluiten ze het niet bij voorbaat al uit.

Edwin van Dis

IT Architect - CGI Nederland

Ik probeer mijn dochter alle opties aan te bieden. Zowel ik als haar moeder werken in ICT. Haar moeder heeft daarnaast ook Pabo gedaan en is dagelijks werkzaam in het onderwijs. Ik probeer met de MR van de middelbare school van mijn kinderen samen een programma te ontwikkelen zodat alle leerlingen meer met ICT in aanraking komen. Vanuit mijn bedrijf gaan we ook samenwerkingen aan met het mbo en hbo.

Moniek Tromp

Scheikundige – Universiteit van Amsterdam

Ik heb een zoontje van 2 en twee dochters van 4 en 8. Ik probeer mijn kinderen te stimuleren om vragen te stellen. Mijn oudste dochter gaat wel eens mee naar mijn werk; naar het laboratorium. Zij doet in de herfstvakantie ook mee met het DigiVita Creative Code Event. Samen met VHTO ben ik bezig een schoolprogramma te ontwikkelen voor kleuters. Uit onderzoek blijkt dat de eerste genderstereotypering plaats vindt bij kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. Zo kwam mijn dochter een keer thuis van school met de mededeling dat ze wist wat ze later wilde worden: moeder. Dan denk ik: hoe komt ze aan dat idee? Ik probeer haar meer opties te geven.

Bernd Andeweg

Docent en voorlichter Aardwetenschappen - Vrije Universiteit Amsterdam

Het gaat om de balans zoeken: stimuleren, maar niet pushen. Een groot deel van het proces zit in het neutraliseren van omgevingsfactoren; mijn dochters bewust maken van stereotypen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ik zou als bèta-ouder graag meer invloed hebben op het curriculum. Af en toe vertel ik op tv/radio over mijn werk als onderzoeker. Dat is voor de klasgenootjes van mijn dochters ook leuk, ze laten het zien op school en dan ben ik ook gewoon één van de ouders op het schoolplein.

Elise Morskieft

Coordinator Research & Development – Eaton Industries

Wij probeerden onze twee dochters en zoon zoveel mogelijk te laten ontdekken tijdens de opvoeding. Zelf klusjes doen en technische gesprekken voeren. Dochter Mariska studeert nu Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Toen de basisschool waarop zij zaten een uitvindersweek organiseerde, zijn de hoogste klassen op bedrijfsbezoek geweest bij Eaton. Later  wonnen wij als bedrijf een geldprijs bij de verkiezing van het Beste Leerbedrijf 2011. Daarmee hebben we een technieklokaal ingericht. Nu vinden er regelmatig schoolbezoeken plaats, zowel van basisscholen als middelbare scholen. We doen ook mee met Girlsday; dan worden de rondleidingen en presentaties geheel verzorgd door de vrouwelijke medewerkers uit het bedrijf.

Margreet van Uffelen

Directeur/ Webregisseur Stichting Wtik

Ik heb geen bèta-achtergrond, maar ik werk nu wel in de ICT. Mijn man heeft wel een bèta-achtergrond. Wij proberen met onze zoons vooral samen te ontdekken. Het lijkt mij goed om op school met een groepje bèta-ouders klein te beginnen en met de school te praten over goede ideeën hoe (beta-)ouders bij kunnen dragen aan wetenschap en technologie op school. 

Mirna Bodde-Thomassen

Civiel Technisch ontwerper - Provincie Gelderland

Ik heb mijn inmiddels volwassen kinderen begeleid in hun studiekeuze. De tijd nemen voor een gesprek, en vragen stellen: hoezo is een 6 niet genoeg? Als jij het wil doen en het leuk vindt, ga het gewoon doen! Op de oude basisschool van mijn kind van 7 heb ik techniekles gegeven. Op de nieuwe basisschool is het nog een beetje zoeken, maar ik zou graag weer samenwerken.