Digitaal Talent ontwikkelen bij meisjes

Wanneer:
16 maart 2020, 10:00 - 17:00,
Locatie:
MartiniPlaza, Groningen

Digitaal Talent ontwikkelen bij meisjes

Tijdens Nederland Digitaal 2020 organiseert VHTO op Digitaal Talent Dag een interactieve sessie. Tijdens de sessie worden good practices gepresenteerd en interventies besproken die meisjes gedurende hun hele onderwijsloopbaan stimuleren om hun digitaal talent te ontwikkelen en te behouden. Ook zal worden ingegaan op activiteiten om vrouwelijke IT-studenten (mbo, hbo, wo) te begeleiden tijdens hun studie en te ondersteunen bij de succesvolle overstap van studie naar werk. Deze interventies zijn bewezen effectief, maar behoeven verduurzaming en schaalvergroting.