Landsdelentoer Zuidoost

Wanneer:
27 november 2014, 14:15 - 17:30, 27 november 2014
Locatie:
Jan van Brabant College, Helmond

VHTO organiseert bijeenkomsten in alle vijf de landsdelen van het Techniekpact om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bèta, techniek en ICT te vergroten. In een middag worden kennis en best practices op dit onderwerp gedeeld met overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de regio. Deelname is gratis.

Meer informatie