Aandacht nodig voor inclusie op digitaler wordende samenleving

13 september 2021

Digitalisering heeft invloed op bijna alle beroepen. Functies verdwijnen of veranderen. Welke gevolgen heeft dat voor vrouwen die ondervertegenwoordigd zijn in beroepen met een grote technologische component? 

Zelfscankassa’s bij de supermarkt, tablets in de thuiszorg of beeldbellen met patiënten. Technologie heeft grote impact op de arbeidsmarkt.  “Steeds meer functies en beroepen in het middensegment dreigen ten prooi te vallen aan automatisering. Denk aan een robot die de mensen steunkousen kan aantrekken. De thuiszorgmedewerker is nog steeds nodig, maar voor andere taken: het sociale aspect en de begeleidingstaken. Ook moet iemand de robots aansturen. Dat vergt andere vaardigheden”, aldus hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers van de Universiteit Utrecht in een opiniestuk.  

Beroepen verdwijnen of veranderen. In het vervolgonderzoek arbeidsmarkt van CA-ICT schrijft voorzitter Ron de Mos dat digitalisering alle sectoren onder druk zet. “De behoefte aan ICT-specialisten groeit door, in het bijzonder in de topsectoren. Tegelijkertijd neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe in vrijwel alle beroepen.” 

Ondervertegenwoordiging  

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op de IT-arbeidsmarkt. Meisjes hebben op jonge leeftijd al het idee dat werken in de IT niet bij hen past. “Willen we zorgen dat de arbeidsmarkt gelijke kansen blijft bieden voor mannen en vrouwen, dan moet de participatie van vrouwen in IT-beroepen omhoog”, zegt directeur Sahar Yadegari van VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit bèta, techniek en IT. “Iedereen moet namelijk invloed kunnen uitoefenen op de digitale toekomst, zodat digitale oplossingen van de toekomst ook voor iedereen werken.” 

Expertmeeting 'De winst van digitale inclusie'

Experts gaan daarom op 7 oktober met elkaar in gesprek hoe digitale inclusie kan worden bevorderd tijdens de expertmeeting ‘De winst van digitale inclusie’. Ze zullen digitale inclusie agenderen op de politieke agenda en aanbevelingen doen voor het nieuwe kabinet. Sprekers zijn onder andere prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en drs. Shirley de Wit, projectmanager en onderzoeker bij VHTO. De expert sessie wordt georganiseerd door VHTO en de Nederlands Vrouwen Raad.