Aangenomen resolutie Europees Parlement over de aanpak van genderongelijkheid in STEM

22 juni 2021

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin zij lidstaten en de Commissie oproept om beleid rondom genderongelijkheid om te zetten in concrete en effectieve acties. Alle lidstaten zouden het verhogen van de participatie van vrouwen in bèta/techniek (STEM) moeten opnemen in een zogenaamd ‘gender action plan’. Het gaat hierbij om een combinatie van onder andere interventies in het onderwijs en de promotie van vrouwelijke rolmodellen.

Het doorbreken van genderstereotiepe beelden zou al op de kleuterschool moeten plaatsvinden. En daarnaast moet er geïnvesteerd worden om (toekomstige) leraren basis- en voortgezet onderwijs bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen. VHTO hoopt daarom dat de Nederlandse interventies als Beeldenbrekers en vo-voorlichtingen worden opgeschaald.

 

Ruim 57% van de afgestudeerden aan een vervolgopleiding is vrouw, maar in STEM-studies is dit aandeel slechts 36%. De Commissie wil de komende jaren aandacht besteden aan het promoten van STEM-studies onder vrouwen, het is een van de acties uit het Digitaal Onderwijsactieplan van de Commissie. Ook is gendergelijkheid in het algemeen een van de strategische prioriteiten van de Europese Onderwijsruimte. Op het gebied van onderzoek wil de Commissie gendergelijkheid de norm maken in Horizon Europe, door gendergelijkheidsplannen verplicht te stellen voor organisaties die deelnemen aan het programma.