Goed voorbeeld: Dell Technologies start pilot parttime werken in fulltimewerkende IT-sector

04 juli 2022

Flexibel werken is in de IT-industrie niet altijd mogelijk. Het is een van de oorzaken waarom het aandeel vrouwen in de sector achterblijft. IT-leverancier Dell Technologies start met een pilot waarbij deeltijdwerken bij het bedrijf mogelijk wordt gemaakt waarbij ook de kpi’s evenredig aan het aantal uren worden berekend. Daarvoor moest vice president & general manager Isabel Moll eerst wel om tafel met het Amerikaanse hoofdkantoor waar heel anders naar werken in deeltijd wordt gekeken.

“Dat 48% van de bevolking parttime en 60% van de vrouwen werkt, is typisch Nederlands”, zegt Moll. Het Amerikaanse hoofdkantoor was daarom niet meteen overtuigd dat ze door een parttime pilot meer personeel zou kunnen aantrekken. “Werken heeft daar een totaal andere context dan hier, dus in eerste instantie werd niet goed begrepen welk probleem we aan het oplossen waren.” Toch overtuigde ze de directie van het nut van een pilot. “Het aantal vacatures in de Nederlandse IT-arbeidsmarkt loopt op tot 75.000, terwijl de pool aan talent opdroogt.” Dan moet er op een andere manier naar het werven en behouden van talent worden gekeken. “Daarnaast zijn meer diverse teams dan nu nodig als je kijkt naar wat tech brengt en hoe het aantal beroepen toeneemt. Je zoekt dus een ander type talent en dat zit ook echt in gender”, zegt Moll.

Maar helaas is het aandeel vrouwen in de sector nog altijd erg laag. “De toestroom van vrouwen naar de sector is echt een uitdaging. Daarvoor is ook een samenwerking met het hele ecosysteem nodig. Het gaat ook om dat kinderen vroeg al leren wat het belang is van exacte vakken, voor welke beroepsgroepen je exacte vakken nodig hebt of dat ze snappen wat het werkveld inhoudt.” Om meer vrouwen aan de slag te krijgen in het werkveld is Dell Technologies ook een programma aan het opzetten om o.a. vrouwen om te scholen. Om die 48% parttimers aan te spreken – dat zijn overigens niet alleen vrouwen, benadrukt Moll – zul je meer moeten doen dan alleen interesse wekken voor IT of omscholing, ook de arbeidsvoorwaarden spelen daarin een rol.

Pilot van een jaar

Sinds een maand draait de leverancier daarom een pilot die een jaar zal duren. In het domein Medium Business wordt een team van accountmanagers geworven die allemaal deeltijd gaan werken en daarbij worden ook de bijhorende kpi’s op basis van hun uren vastgesteld. “We beginnen hier omdat deze teams gebruikelijk al uit meerdere mensen bestaan die het van elkaar kunnen overnemen. Dus voor de klant valt het in de basis niet op. We kunnen zo voor de eigen organisatie goed zien hoe het werkt.”

Moll wil de pilot gebruiken om de hypothese te onderzoeken of Dell Technologies op deze manier meer mensen uit de markt haalt en of het niet meer kost dan een team van fulltimers aanstellen. “Je hebt bij personeel altijd te maken met een kostenpost die niet afhankelijk is van het aantal uren dat iemand werkt. We maken dus hogere kosten omdat het team uit meer mensen bestaat, maar de opbrengst aan omzet is wellicht hetzelfde. Ik zal de opbrengsten dus op een andere manier aantoonbaar moeten maken. Bijvoorbeeld dat mensen productiever werken in vier dagen dan in vijf dagen.” Om dat aan te kunnen tonen, heeft Moll wel de tijd nodig. “We nemen daar een jaar voor en we starten voorzichtig met een klein team.”

De eerste lering is al getrokken, zegt Moll. “Bij Dell Technologies laten we onze werknemers op een bepaalde manier trainingen volgen, en we kwamen erachter dat het niet werkt voor deze groep parttimers omdat de trainingen worden aangeboden op een dag dat ze er niet kunnen zijn. Daarvoor moet je dus dingen organiseren.” Om die leerpunten naar boven te halen, raadt ze aan om regelmatig gesprekken te voeren met deze groep parttimers.

Het eerste voordeel heeft Moll ook al ervaren. “Ik dacht dat we door deze pilot vooral mensen zouden aantrekken die werk en gezin beter willen combineren, maar de eerste persoon die startte, is iemand met een eigen bedrijf. Ze werkt twee dagen voor haar eigen bedrijf en drie dagen voor ons. Door dat eigen bedrijf brengt ze expertise in die we als Dell Technologies heel goed kunnen gebruiken. Ze snapt namelijk als geen ander hoe je salesgesprekken voert of cold calling doet. Het levert dus iets op wat ik vooraf niet had voorzien.”

Moll heeft een jaar om haar hypothesen te onderbouwen. Als de pilot succesvol blijkt te zijn, dan zal Dell Technologies meer rollen parttime laten werken. “We maken dan mondjesmaat de pool van rollen groter door elk jaar een stuk op te schalen.”

Concurrenten

Het project wordt ook bekeken door andere partijen in de sector, merkt ze. “Ik zie het als een kans dat we dit doen, niet als een risico of voordeel op concurrenten. We zijn de eerste van de grote spelers en ik ben nu al in gesprek met andere partijen om samen te leren van deze pilot. Als we als Dell Technologies alleen een initiatief als dit doen, gaan we het niet redden om meer vrouwen naar de sector te brengen. Pas als anderen dit ook gaan doen, dan opent het ook voor vrouwen de ogen dat de sector echt aan het veranderen is.”

Door Rian van Heur