‘Je moet geen woorden vuil maken aan waarom diversiteit nodig is’

13 oktober 2021

‘Je moet geen woorden vuil maken aan waarom diversiteit nodig is’

Bestuurlijk lef en een rechte rug zijn nodig om het aantal vrouwen in een organisatie te vergroten, is de ervaring van Robert van der Drift, een van de nieuwe leden van de raad van toezicht van VHTO. Hij neemt zijn ervaring als bestuurder van de TU Eindhoven en NWO mee in die rol.

 

Waarom deze toezichtsrol bij VHTO?

“Dat ging eigenlijk via twee routes. Omdat ik commissaris werd in Eindhoven heb ik een opleiding gevolgd voor beginnend toezichthouders en commissarissen. De rol van toezichthouder vind ik leuk. En daarnaast hield ik me bezig met het thema diversiteit, zowel bij mijn vorige werkgever NWO als nu. Dus toen ik de vacature voor toezichthouder zag bij VHTO heb ik gereageerd.
Het onderwerp heeft me altijd geïntrigeerd: waarom gaat het in Nederland zoals het gaat? In andere landen gaat het anders, soms slechter maar vaak wel beter. Al heel lang constateren we dat het beter moet. En daar willen we dan wat aan doen, maar vaak is de eerste neiging om te gaan onderzoeken hoe erg het eigenlijk is. Dat weten we nu langzamerhand wel. Laten we echt wat gaan doen.”

Dat heeft jouw werkgever TU Eindhoven ook gedaan. De TU Eindhoven stelde vacatures tijdelijk alleen open voor vrouwen.

“Het thema staat hier hoog op de agenda. Wat we hebben gedaan, leverde zeker rumoer op. Dat is een goed bijkomende doel. Door het schokeffect dat zo’n maatregel veroorzaakt, komt het thema weer op de agenda en krijgt het onderwerp aandacht. Als organisatie moet je kleur bekennen. Ik heb bij de faculteit heel wat discussiebijeenkomsten aan het thema gewijd. Als je mensen spreekt dan vinden zij ook dat het qua diversiteit niet goed gaat. Toch was een groep tegen het programma. En aan de andere kant kan niemand drie maatregelen noemen die ook kunnen werken. Als je constateert dat iets niet goed gaat, dan moet je ook wat doen.”

Wat zijn dan goede dingen om te doen, is jouw ervaring?

“Er is helaas geen silver bullet waarmee we het kunnen regelen. Het is een combinatie van factoren die van per sector en organisatie verschillen. Organisaties zouden kunnen beginnen met het in kaart brengen wat vrouwen nu tegenhoudt. In de academische wereld bijvoorbeeld is het beeld dat honderd uur werken per week niet voldoende is en dat je je eigen leven aan de kant moet zetten om succesvol te zijn. Dat maakt het wel complex om vrouwen aan te trekken. Wat ook vaak wordt gezegd, is dat de poel niet groot genoeg is. Maar dan moet je misschien kijken naar andere poelen. Als een vacature niet past, dan is de zoektocht misschien te smal. Je moet mensen blijven challengen, is mijn ervaring.”

Wat neem je qua ervaring mee naar VHTO?

“Nederland bungelt onderaan in de wereld qua genderdiversiteit. Universiteiten staan in Nederland weer onderaan. De Technische Universiteiten scoren het laagst van de universiteiten. En de TU Eindhoven scoort het slechtst van de Technische Universiteiten. En van alle faculteiten van de TU/e is de diversiteit bij de faculteit Wiskunde & Informatica weer het laagst. Qua genderdiversiteit is het hier dus het laagste van het laagste. Het gaat dan om bestuurlijk lef wil je daar iets aan doen. Aan obligate statements heb je niets. Want in het algemeenheid is nooit iemand tegen, maar als je bij concrete vacatures of maatregelen komt, is er altijd een individuele reden waarom het niet zou moeten. Dan heb je een rechte rug nodig.
Wat hielp in Eindhoven was dat we sucesvolle voorbeelden hadden. We hadden vrouwen aangenomen waar de aannamecommissie reserves bij had. Zij vonden dat de stap voor deze vrouwen te vroeg kwam en droegen een man aan als alternatief. Als bestuur hebben we toch ervoor gekozen de vrouwen aan te nemen, dat blijkt een goede keuze te zijn geweest.
Wat me aansprak aan VHTO is dat het concrete interventies heeft waarvan ze weten dat die werken. Maar in het neerzetten ervan zijn ze nog wat te bescheiden. En het viel me op dat het team ontzettend gepassioneerd is waardoor er veel energie is. Dat is belangrijk om succes te hebben.”

Waarom vind je de missie van VHTO belangrijk?

“Elke organisatie wordt beter van het krijgen van verschillende invalshoeken van werknemers. Als je veel hoogopgeleide blanken mannen heb, mis je de inzichten van andere groepen. Het gaat in zekere zin over statistiek, niet over het uitsluiten van personen.
Dat is door decennia heen gewoon een feit geworden dat diversiteit belangrijk is. We moeten daar ook niet teveel woorden aan vuil maken.
Wat ik jammer vind, is als een organisatie iets aan het thema wil doen maar eerst een chief diversity officer aanneemt die het waarom van het thema gaat onderzoeken. Die uitkomst wordt meteen gechallenged. Daardoor beland je in de verkeerde discussie, over de legitimiteit van het thema moeten we het niet meer hebben.”

Over Robert van der Drift

Robert van der Drift is sinds 2016 directeur Bedrijfsvoering van de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven. Hij is naast lid van de Raad van Toezicht van VHTO ook lid van de Raad van Commissarissen van EUFlex B.V. Robert kwam na zijn studie en promotieonderzoek in de chemie in 2002 als beleidsmedewerker Chemie terecht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daar werkte hij 15 jaar in verschillende rollen. Zijn laatste functie bij NWO was hoofd ICT-onderzoek.