Meer dan 5000 aangemelde meisjes voor Girls’ Day 2022

01 februari 2022

5700 meisjes gaan op 7 april 2022 op bezoek bij een tech- of IT-bedrijf. Deze Girls’Day is een jaarlijks terugkerend event van VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Door deze bezoeken krijgen de meisjes een beter beeld van bètatechnische en IT-beroepen. Daardoor wordt de kans groter dat ze kiezen voor een opleiding in die richting.

Girls’ Day 2022 zal voor het eerst in een hybride vorm plaatsvinden. Met de online kick-off krijgen de meisjes alvast een beter beeld van techniek, daarna gaan ze op bezoek bij een bedrijf. Bij dit bedrijf maken ze kennis met vrouwelijke technische professionals en mogen ze meewerken aan één van de projecten. Vorig jaar speelde een groep meisjes bijvoorbeeld een datacentergame of ze maakten een 3D-model met app. Meer dan 130 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor Girls’ Day 2022.

14 procent is vrouw

Het is belangrijk dat meisjes een beter beeld krijgen van werken in bèta, techniek en IT, dat vergroot de kans dat ze een vervolgopleiding in die richting kiezen. Nu is slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland een vrouw. Meisjes sluiten vaak een technisch beroep voortijdig uit. Dat komt onder andere doordat ze een beperkt beeld hebben van technische opleidingen en beroepen, ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en rolmodellen ontbreken.

Béta, techniek en IT is echter belangrijker dan ooit voor de samenleving. Door grote maatschappelijke opgaven zal de vraag naar technisch talent de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom biedt een baan of studie in de bèta, techniek en IT veel baanzekerheid en vaak een goed salaris. Het is dus voor de hele samenleving zonde dat meisjes niet kiezen voor bèta, techniek en IT.

VHTO en Girls’ Day

VHTO organiseert Girls’ Day voor de elfde keer. Het expertisecentrum zet zich in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ook houdt VHTO zich bezig met het de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement en het genereren van (media)aandacht voor de activiteiten die plaatsvinden tijdens Girls’ Day en het agenderen van het thema diversiteit in bèta, techniek en IT.