Meisjes programmeren nieuwjaarskaarten om leraren te bedanken

17 december 2020

VHTO organiseert een speciale online DigiVita X-Mas Code Event waar meisjes leren programmeren én een nieuwjaarskaart programmeren om hun leerkracht of docent te bedanken.

Op 22 december organiseren wij een gratis online programmeerevent voor meisjes van 8-15 jaar uit het primair- en voortgezet onderwijs. Wij gaan met de meisjes nieuwjaarskaarten programmeren met een nieuwjaarsboodschap voor hun leerkracht/docent. De kaarten kunnen zij na afloop digitaal of in print versturen als dank voor de inzet van alle leerkrachten en docenten die het afgelopen jaar het onderwijs draaiende hebben gehouden. Nu de tweede lockdown voor het onderwijs ingaat en afstandsonderwijs moet worden gegeven, willen we dit moment aangrijpen om leerkrachten en docenten in het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd vragen we met deze Code Events aandacht voor het feit dat programmeren nog altijd niet goed is ingebed in het Nederlandse onderwijs, waardoor de ongelijkheid tussen jongens en meisjes toeneemt.

Wat is het belang van DigiVita Code Events?

  • Tijdens deze Code Events leren meisjes op een laagdrempelige manier programmeren en maken ze kennis met Informatica.
  • Daarnaast maken de meisjes kennis met Informatica studentes die de Code Events begeleiden. Hierdoor hebben meisjes rolmodellen in wie ze zich kunnen herkennen, waardoor de kans op het kiezen voor Informatica toeneemt.
  • De Code Events gaan uit van genderinclusief programmeeronderwijs: bij de didactiek, de content, de cases en het taalgebruik is expliciet rekening gehouden met het zowel interesseren van meisjes als jongens voor informatica.
  • Onderwijs vormt de basis voor kansengelijkheid voor jongens en meisjes. Programmeeronderwijs en het ontwikkelen van digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit om kinderen op de beroepen van de toekomst voor te bereiden. Zolang programmeren niet goed is opgenomen in het onderwijs, blijven jongens een voorsprong houden op meisjes ten aanzien van programmeervaardigheden en zal de ongelijkheid verder toenemen. Jongens maken namelijk meer gebruik van het informele programmeeronderwijs dan meisjes.
  • In de IT sector zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd waardoor bedrijven omzet en groeikansen mislopen.