Minder uitval door betere stagebegeleiding in het mbo

21 april 2020

Dat niet alle studenten die een techniekopleiding gaan doen ook het diploma behalen is bekend. Minder bekend is dat het afbreukrisico voor vrouwelijke studenten in techniekopleidingen extra groot is. Uit gesprekken en onderzoeken bij roc’s komt naar voren dat het struikelblok de beroepscultuur is, die zowel op school als in het stagebedrijf vaak nog sterk masculien is. Drie ambassadeurs ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ van de mbo scholen Curio, mboRijnland en ROC Midden Nederland, hebben zich samen met VHTO gebogen over de vraag wat de rol van de stagebegeleider kan zijn bij het terugdringen van uitstroom vanwege de beroepscultuur.

De drie ambassadeurs hebben gewerkt aan een instru­ment dat stagebegeleiders kan helpen hun begeleiding af te stemmen op de ervaringen van stu­dentes. De uitkomst is in het model voor inclusieve stagebegeleiding vastgelegd.

Drie principes liggen ten grondslag aan het model:

  1. Ongelijke behandeling voor gelijke kansen
  2. Stagebegeleiding gericht op beroepspraktijk èn op beroeps­ cultuur
  3. Meer sturing bij de keuze van een passend stagebedrijf
     

Diversiteit in techniek
 

De aandacht voor diversiteit is niet meer uit onze samenleving weg te denken. In het debat over de arbeids­ markttekorten in de technologiesector zijn vrouwen een serieuze doelgroep geworden. Bedrijven en onderwijsinstellingen passen de kennis over diversiteit en inclusie toe om het potentieel onder vrouwen ook werkelijk te benutten.

Het diversiteitsvraagstuk staat ook in het mbo op de agenda. Management en onderwijsteams buigen zich over de vraag hoe zij de diversiteit in techniek­-en ICT­-opleidingen kunnen vergroten. De oplossing in het mbo ligt tot nu toe vooral in het enthousiasmeren van vmbo­-meisjes voor techniek­- en ICT­-opleidingen. Niet zonder reden want maar 9% van alle mbo­-studentes kiest op dit moment een techniek­- of ICT­opleiding. In opleidingen zoals ICT-beheerder en Installatietechnicus is gemiddeld maar 1 op de 33 studen­ten vrouw.

Lees hier verder het artikel, gepubliceerd in: Profiel- vaktijdschrift voor docentschap in duurzaam beroepsonderwijs - online, april 2020