Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht VHTO

26 januari 2021

Dr. Astrid Zuurbier is per 1 januari jl. benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van VHTO. Astrid heeft een lange staat van dienst op de thema’s technologie en diversiteit, onder andere vanuit haar verantwoordelijkheid voor het diversiteitsbeleid bij NWO (Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek) en bij de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s in Big Data en Kunstmatige Intelligentie. Zij volgt prof. ir. Ena Voûte (decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft) op die het voorzitterschap de afgelopen zes jaar heeft vervuld.

VHTO dankt Ena voor haar inzet en haar waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en het waarmaken van de missie van VHTO om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten.

Vóór de benoeming tot voorzitter was Astrid Zuurbier al lid van de Raad van Toezicht van VHTO. Met haar kennis en ervaring kan VHTO met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Astrid over haar nieuwe rol als voorzitter: ’In 2020 is het belang van bèta, techniek en ICT voor onze samenleving nog duidelijker geworden. In de toekomst moeten dit werkvelden zijn waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen, ongeacht gender, kleur of sociaal-economische achtergrond. Alleen dan krijgen we technologie die ons allemaal past. We gaan met onze nieuwe directeur Sahar Yadegari en het VHTO-team in 2021 verder met de organisatie die Cocky Booij met zoveel passie en inzet heeft opgebouwd. Ik zie ernaar uit om als voorzitter van de Raad van Toezicht mee te mogen schrijven aan het volgende hoofdstuk van VHTO!’  

Ena Voûte sprak bij haar afscheid als voorzitter: ‘Meisjes hebben evenveel talent voor techniek en exacte vakken als jongens en we zien ze steeds vaker als rolmodel. Toch is er nog heel veel talent dat aangesproken kan worden. Eén manier om dat te doen, is meisjes het vertrouwen te geven in hun eigen kunnen. Dit kan door een omgeving te creëren waarbij meisjes de mogelijkheden krijgen om met bèta, techniek en IT in aanraking te komen. Bèta, techniek en IT openen allerlei kansen op mooie rollen en banen. VHTO is koploper in het veld en bouwt dat graag verder uit met nieuwe energie en nieuwe gezichten. Ik wens Sahar Yadegari veel succes met haar team en Astrid Zuurbier als voorzitter’.