NWO Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek

12 mei 2020

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO wil middels de stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek een oplossing bieden voor vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben voor een continuering van hun bèta en/of technisch wetenschappelijke loopbaan. Zo’n gat kan op allerlei manieren en om allerlei redenen ontstaan en is soms moeilijk te overbruggen. Voor vrouwen is dit vaak reden om, ondanks hun goede kwalificaties, de wetenschap te verlaten en voor een andere carrière te kiezen. Dit instrument is gericht op het voorkomen van deze uitstroom.

Behoud van gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen 

Het doel van deze call is om gekwalificeerde vrouwen in bèta- of technische wetenschappen te behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap te bieden. Om dit doel te bereiken ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen financieel te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in de overbruggingsperiode naar deze positie. Soms kan een universiteit bijvoorbeeld wel een vaste of hogere positie aanbieden, maar niet per direct. Dit ‘gat’ kan dan overbrugd worden door deze subsidie.

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde vrouwen met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland.

Voor meer informatie zie de website van NWO