Smart City Challenge for Girls in Assen

27 september 2020

De eerste Smart City Challenge for girls van dit schooljaar vond plaats in Assen. 33 meisjes uit groep 7 en 8 van de basisschool De Parel in Assen deden hieraan mee. Tijdens een Smart City Challenge krijgen de meisjes een maatschappelijk vraagstuk waarbij een smart (digitaal technologisch) oplossing bedacht moet worden.

Wethouder Bob Bergsma van Onderwijs en Cultuur maakte de opdracht bekend: Hoe krijg je met slimme technologie meer mensen op de fiets in Assen? Een uitdagende opdracht waarvoor de meisjes in teams werden opgedeeld.

Tijdens echte hackathon-sessies werden de teams begeleid naar een oplossing. Op post-its en grote vellen papier werden de ideeën opgetekend, waarna de beste overbleven. Deze werden vervolgens zorgvuldig op een laptop uitgewerkt tot een presentatie. Na het oefenen van de presentatie mochten ze hun idee voor de jury presenteren. De jury koos na rijp beraad voor het idee van team blauw: Mono met de O’Techno. Een fiets uitgerust met sensoren en verbonden met een app, die stimuleert om je te laten fietsen!

Een inspannende dag voor de meisjes, waar ze veel nieuwe zaken geleerd hebben. Met als hoogtepunt in teamverband een idee uitwerken en presenteren!