Stereotyping in Computer Science

26 maart 2020

De komende tijd doet VHTO, samen met Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, TU Delft en NEMO Science Live, onderzoek naar de stereotiepe beelden die kinderen hebben over Computer Science. Dit project, Stereotyping in Computer Science, is een van de drie projecten die is gehonoreerd door de VSNU (De Vereniging van Universiteiten) in het kader van het Onderzoeksprogramma Digitale Samenleving een onderzoeksbeurs uitgeschreven waar het gaat om digitalisering, inclusie en participatie.

De onderzoekers in dit project houden zich bezig met de ondervertegenwoordiging van vrouwen in Computer Science. Eerder onderzoek toont aan dat meisjes die sterke rolbevestigende denkbeelden hebben ten aanzien van programmeren, ook minder interesse hebben hierin en schatten hun eigen capaciteiten met betrekking tot programmeren ook laag in. Deze factoren spelen vervolgens een rol bij de beroepskeuze. De onderzoekers ontwikkelen een instrument om te meten of kinderen stereotiepe denkbeelden hebben en worden er filmpjes gemaakt waarbij computer wetenschappers uitleggen wat dit inhoudt.

De resultaten zullen tijdens het Digital Society congres in november 2020 worden gepresenteerd.