Tech Talents Amsterdam

04 maart 2021

Nog veel te weinig meisjes en jonge vrouwen kiezen voor een professionele toekomst in Tech. Dit terwijl Tech-bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam een enorme behoefte hebben aan nieuwe Tech-talenten en graag meer vrouwen willen aannemen vanuit het inzicht dat genderdiversiteit loont.

Om dit te stimuleren is de Gemeente Amsterdam partner van VHTO in het project Tech Talents Amsterdam. Een Q&A met Adam Galijasevic. Hij is Beleidsadviseur Arbeidsmarkt, Onderwijs en Werk bij de Gemeente en trekker van het project.

Waarom is het voor de gemeente Amsterdam belangrijk om dit project op te zetten?

'Amsterdam staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor technisch geschoolde mensen hard nodig zijn. De energietransitie bijvoorbeeld, en de digitaliseringsopgave. Maar ook de opgave om de Metropoolregio Amsterdam duurzaam te maken. Technologie ontwikkelt zich snel en door de coronacrisis zijn we hier nog afhankelijker van geworden. De vraag naar technisch geschoolde mensen blijft toenemen terwijl de nieuwe instroom juist achterblijft.

Met projecten als Tech Talents Amsterdam laten we nieuw talent kennismaken met het werkveld en laten we zien welke kansen hier liggen voor de arbeidsmarkt. Met extra aandacht voor vrouwen, die nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in deze sector en soms niet weten welke mogelijkheden er zijn. Amsterdam initieert, steunt en subsidieert projecten die de kansen van mensen op de arbeidsmarkt vergroten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de grote uitdagingen waar we in de stad voor staan.'

Hoe ziet het huidige tech-landschap eruit voor vrouwelijk startups?

'Vrouwelijke ondernemers zijn erg ondervertegenwoordigd in het Amsterdamse en Nederlandse startup en scaleup ecosysteem: slechts 11,6% van alle startups en scaleups in Nederland is opgericht door een vrouw. Bij het aantrekken van financiering blijkt ook een duidelijke kloof. In 2019 toonde een onderzoek van Techleap.nl aan dat van alle investeringen in startups in Nederland slechts 5,3% ging naar door vrouwen geleide startups. De COVID-19 pandemie laat zien dat vrouwelijke ondernemers harder worden getroffen dan hun mannelijke collega’s.'

Wat is de ambitie van de gemeente Amsterdam met dit project?

'Dit project is onderdeel van een brede gemeentelijke ambitie om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en de instroom van vrouwen en meisjes in techniek en technologiesectoren te vergroten. Met dit project willen we meiden op jonge leeftijd laten zien welke kansen er zijn in de technologiesector en op het gebied van ondernemerschap. zodat zij weloverwogen studiekeuzes maken op het voortgezet onderwijs en vaker voor techniek kiezen.'

Voor meer informatie zie de pagina van Startup Amsterdam op Welcome to StartupAmsterdam | StartupAmsterdam | I amsterdam

Meer informatie over het project Tech Talents Amsterdam.