Terugblik Miljoenennota 2021: Is Nederland digitaal inclusief?

21 september 2021

Terugblik Miljoenennota 2021: Is Nederland digitaal inclusief?

Vandaag is het Prinsjesdag. Het moment waarop de minister van Financiën de Miljoenennota van 2022 aan de bevolking presenteert. We blikken terug op de Miljoennota van vorig jaar en we geven onze wens voor de Miljoenennota 2022.

Digitale inclusie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in de Miljoennota van 2021 aandacht aan digitale inclusie. Door de lockdown waren volwassenen en kinderen aangewezen op digitale hulpmiddelen, schreven ze. “Behalve dat er meer kansen zijn ontdekt in het benutten van digitalisering, is ook gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloopt.” Daarom werd het programma Digitale Inclusie voortgezet.

Het volgen van online lessen, was een ingrijpende verandering voor de jeugd. Gezellig met elkaar in de klas leren, maakte plaats voor alleen achter een laptop scherm zitten. Wat als je geen laptop had? Niet elke school heeft (extra) laptops tot hun beschikking voor kinderen en jongeren die thuis geen laptop of computer hebben. Het ministerie verwees daarvoor naar de actie #allemaaldigitaal. Een groot deel van de groep zonder laptop had dus pech en solliciteerde onvrijwillig naar een schoolachterstand.

Sowieso werden kinderen getest op hun digitale vaardigheden. Door het vele online onderwijs ontwikkelden leerlingen hun ict-basisvaardigheden. Maar niet voldoende. Het praktijkonderzoek Digitale Geletterd PO VO van het SLO laat duidelijk zien dat ict-basisvaardigheden nog steeds vaak ondermaats zijn.

Digitale inclusie is ook inclusieve technologie

VHTO staat achter het programma Digitale Inclusie, maar wat ons betreft gaat digitale inclusie ook over een inclusieve arbeidsmarkt. Het is niet alleen belangrijk dat technologie wordt ontwikkeld, het is ook belangrijk dat technologie toegankelijk is voor iedereen. En dat kan alleen met divers teams die verschillende invalshoeken brengen.

Gelukkig stijgt het aandeel vrouwen in IT-beroepen wel, blijkt uit onderzoek van CA-ICT. Maar er is nog altijd een flinke onvertegenwoordiging qua vrouwen. Wat ons betreft mag het kabinet daar in de Miljoenennota 2022 meer aandacht aan geven. Zo zorgen we niet alleen dat iedereen digitaal wordt, we zorgen er zo ook voor dat digitaal voor iedereen is.

Digitale geletterdheid in het schoolcurriculum

Waar we dus op hopen in de Miljoenennota 2022 is een versnelde implementatie van digitale geletterdheid in het curriculum. Een deel van het antwoord voor een inclusieve arbeidsmarkt zit daar.

Er ligt al lang tijd een advies klaar dat digitale geletterdheid in het schoolcurriculum moet komen en hoe dat curriculum eruit moet zien. Toch laat de invoering op zich wachten. De lockdown toonde opnieuw aan waarom het zo van belang is dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Het is niet alleen belangrijk om iedereen digitaal vaardig te maken. Het is ook belangrijk om de IT genderkloof aan te pakken. Uit onderzoek blijkt hoe eerder meisjes een positieve ervaring hebben met digitale middelen, hoe groter de kans is dat ze kiezen voor een technische opleiding. De jeugd verdient een leven waarin zij actief kunnen deelnemen aan onze digitale samenleving.

Door Sahar Yadegari, directeur VHTO.

Teken de petitie digitale geletterdheid en draag bij aan de toekomst van onze kinderen bit.ly/petitiedg.