Veilige dijken, waterzuivering & waterbeheer: Meisjes ontdekken Waterschap Rivierenland

08 april 2019 Door Marian van Sprakelaar

Water is er altijd en overal in Nederland. Soms is er te veel, soms juist te weinig. Waterschap Rivierenland speelt zo goed mogelijk in op deze wisselende omstandigheden en is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het rivierengebied tussen de Rijn en de Maas. Op Girlsday nodigen zij de meisjes van het Lingecollege uit om samen met hen na te denken over slimme technische oplossingen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

VHTO spreekt met Anne-Marie Decates, adviseur Educatie en Beroepsoriëntatie, over de werkzaamheden van Waterschap Rivierenland, innovaties op het gebied van techniek & water, de gevolgen van klimaatveranderingen en natuurlijk over Girlsday. ‘We vinden Girlsday een ontzettend leuk initiatief waar we ons graag voor inzetten. We willen de meisjes een goed beeld geven van de mogelijkheden in de watersector met de hoop dat zij in de toekomst ook een watertechnische opleiding zullen kiezen.’

‘Jullie hebben een heel afwisselend programma gemaakt voor de meisjes, wat leuk!’
Anne-Marie: ‘De watersector is een hele boeiende sector om in te werken, het werkveld is ontzettend breed. In ons programma komen ook al de verschillende facetten goed naar voren. Na een introductie over Waterschap Rivierenland krijgen de meisjes een workshop over klimaatadaptie. Hierin leren de meisjes meer over klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer in Nederland. Na een kijkje in de Centrale Regiekamer, waar we onze stuwen en gemalen op afstand beheren, gaan de meisjes een eigen ontwerp maken van hun woonwijk om wateroverlast te voorkomen.’

Voor wie het niet weet, wat zijn de werkzaamheden van Waterschap Rivierenland?
‘Het waterschap is verantwoordelijk voor drie hoofdtaken: veilige dijken, het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven én de zorg voor voldoende water van goede kwaliteit in de polders. Innovatie is erg belangrijk voor het waterschap, we moeten onze methoden blijven ontwikkelen zodat we goed kunnen inspelen op wat er in de omgeving gebeurt. We ontwikkelen ons onder andere op het gebied van dijkverbetering. Vroeger verhoogden of verbreedden we de dijken, tegenwoordig versterken we de dijken ook op andere manieren. Door de klimaatverandering hebben we ook meer te maken met weersextremen, periodes van droogte worden afgewisseld met periodes van buien. We moeten steeds inventiever omgaan met het opvangen van water. Nederland is een volgebouwd land, we kunnen daarom niet zomaar de rioleringscapaciteit vergroten. Om wateroverlast in woonwijken te voorkomen zijn we daarom altijd op zoek naar nieuwe slimme methoden om het water op te vangen. Ook op het gebied van afvalwaterzuivering ontwikkelt het Waterschap zich. Bij het zuiveringsproces wekken we inmiddels stroom op waardoor we onze rioolwaterzuiveringsinstallaties energieneutraal kunnen laten werken. Kortom, op alle drie de gebieden vinden veel technische ontwikkelingen plaats en we zijn daarom ook op zoek naar jonge, creatieve technici!’

Ook naar technische vrouwen?
‘Ja zeker, vrouwelijk talent is meer dan welkom!  We hebben recent onze personeelsadvertenties aangepast, zodat we een meer divers publiek aanspreken. Wij denken namelijk dat hoe meer divers we zijn als organisatie, hoe beter we elkaar aanvullen en des te beter we ons werk kunnen doen. Op het moment is ongeveer een vierde van ons personeel vrouw en er komen steeds meer vrouwen bij. Vooral als je kijkt naar de jongere werknemers die we in dienst nemen, zien we dat er steeds meer vrouwen tussen zitten. Ook in de technische functies. Op Girlsday worden de meisjes ook door technische vrouwen begeleid. We willen de meisjes laten zien dat techniek geen mannending is en dat er heel veel leuke technische banen in de watersector zijn.’

Op Girlsday gaan 15 meisjes van het Lingecollege uit Tiel bij Waterschap Rivierenland op bezoek.

Op de foto: Michelle Jongen, Technoloog Bedrijfsvoering bij Waterschap Rivierenland, fotograaf: Peter Venema

Tekst: Marian van Sprakelaar; VHTO: Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek