VHTO BLOGT | 1 | 50 Inspirerende rolmodellen in tech

07 mei 2019

50 Inspirerende rolmodellen in tech

Op 7 mei is ‘InspiringFifty Nederland 2019’ bekend gemaakt. Op de lijst staan vijftig inspirerende vrouwen in de technologie. Met deze lijst wordt zichtbaar hoe belangrijk de bijdrage van vrouwen aan technologie is.

De bekendmaking vindt plaats op het Codam Coding College in Amsterdam. Oprichtster Corinne Vigreux, medeoprichtster van TomTom, opent de avond: ‘De toekomst is digitaal en personen die meedoen aan technologische en digitale ontwikkelingen bouwen de toekomst. Vrouwen spelen een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen en moeten ook worden gezien. De Inspiring Fifty is een mooi initiatief om vrouwelijke tech rolmodellen een platform te geven. Het is een podium waarop zij zichtbaar zijn.’ Janneke Niessen en Joelle Frijters hebben de InspiringFifty ook met dit idee opgericht. Het doel is om vrouwen die uitblinken in tech zichtbaar te maken. Janneke Niessen: ‘Het is zo belangrijk om te laten zien wat vrouwen in tech doen en bereiken. Deze rolmodellen inspireren meisjes en andere vrouwen om ook de technologie in te gaan.’

Role models inspire
Ook rolmodellen die meewerken aan initiatieven van VHTO, zoals voorlichtingen en Girlsday, staan  op de lijst. Tineke Bakker- van der Veen - Managing Director Boeing Benelux & Nordics, Jannie Minnema - Director Information Technology Services bij MN en medeoprichtster van Platform DIT (Diversiteit in IT) en Snezana Zivcevska-Stalpers - Project Manager for Cloud Application Innovation bij IBM zijn er daar drie van. Deze drie vrouwen veranderen, samen met andere vrouwen, het stereotiepe beeld van de techsector. Jannie Minnema voelt zich vereerd om op de lijst te staan: ‘Met Platform DIT en als leading lady bij VHTO zet ik me voor een betere balans in de techsector in. Ik denk dat het heel belangrijk is om meisjes alle mogelijkheden die er zijn te laten zien. En daar zijn zichtbare rolmodellen voor nodig.’ Tineke Bakker - van der Veen is het hier helemaal mee eens. Naast haar baan bij Boeing zet zij zich vol overgave in voor de nieuwe generatie meisjes. ‘Ik heb een passie voor de volgende generatie. Mijn motto is ‘The sky is not the limit. But your mind is.’ Ik wil meisjes meegeven dat ze in zichzelf moeten geloven. Ik wil hen graag helpen en coachen waar ik kan. Al inspireer ik maar een meisje per event, dan is zijn we weer een stapje verder.’

Wil jij net als Jannie, Tineke en Snezana een rolmodel zijn voor de nieuwe generatie meisjes en hen inspireren om ook voor een baan of opleiding in de bèta, technologie en ICT te kiezen? Schrijf je dan hier in.