VHTO BLOGT | 2 | Coderen: taal van de toekomst

04 juni 2019

Coderen: taal van de toekomst

Corinne Vigreux, ondernemer en medeoprichter van TomTom, heeft vorig jaar programmeer school Codam opgezet. De eerste studenten zijn in januari 2019 begonnen en op het moment is Codam bezig met het werven van nieuwe studenten. Hierbij ligt de focus op jonge vrouwen. Nu is 23% van de studenten vrouw. Corinne Vigreux hoopt dat deze verdeling in de toekomst 50/50 is. Om dit doel te halen organiseerde Codam op 3 juni speciaal voor jonge vrouwen een openavond. VHTO ontmoette daar Corinne Vigreux en sprak met haar over het belang van vrouwen in de technologie, Codam en de vernieuwing en digitalisering van het onderwijs.

Om te beginnen, waarom heeft u Codam opgericht?
‘Het begon allemaal in 2005, met de oprichting van mijn eigen stichting. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgen. Daarbij viel het mij op, mede door mijn baan bij TomTom, dat er in de IT-sector een tekort aan jong talent is. Ik wilde graag meer jongeren, en in het bijzonder vrouwen, laten zien wat de mogelijkheden zijn in de techwereld. Toen ontdekte ik 42 in Parijs, een gratis codeer college, toegankelijk voor iedereen, waar peer-to-peer learning centraal staat. Ik wist, dit wil ik ook in Nederland oprichten. Tijdens de ontwerpfase van de locatie heb ik ook stil gestaan bij wat jonge vrouwen aanspreekt, daarom is de locatie nu ook licht en met kleur gevuld. Ik wil dat Codam echt een plek is waar ook vrouwen en meisjes zich thuis voelen.’

Waar komt u drijfveer om vrouwen en meisjes te enthousiasmeren voor technologie en coderen vandaan?
‘Ik ben zelf inmiddels al een aantal jaar aan het werk en was eigenlijk nooit bezig met het feit of ik omgeven werd door mannen of vrouwen. Pas toen ik stilstond bij mijn positie viel mij op dat ik als een van de weinige vrouwen ben overgebleven. Het is belangrijk te realiseren dat je meer kans maakt om invloed te hebben als je de top bereikt, dat wil ik graag jonge vrouwen ook mee geven. Naast familie en kinderen, zijn financiële onafhankelijkheid en de impact die kan hebben als je top bereikt ook erg waardevol. Ik wil hen inspireren en motiveren om ook op het gebied van werk en carrière hun dromen na te jagen.’

In Nederland zijn er zoals u al zegt weinig vrouwen die de top halen. Nog minder vrouwen halen de top in de technologie. Wat is volgens u het belang van rolmodellen?
Rolmodellen zijn ontzettend belangrijk. In Nederland en Europa bestaat er een negatief beeld van de techsector. De sector wordt geassocieerd met slonzige jongens en mannen in hoodies. Dat terwijl technologie juist staat voor innovatie, creativiteit en samenwerking. Het is een sector waar vrouwen perfect op hun plaats zijn. De nieuwe generatie vrouwen heeft voorbeelden nodig met wie zij zich kunnen identificeren. Die hen laten zien wat je allemaal kan doen met technologie, zeker ook als vrouw. Zelf heb ik er nooit voor gekozen om rolmodel te worden, maar werd ik door anderen naar voren geschoven. Nu probeer ik hetzelfde te doen bij andere vrouwen in de techsector.’

Onderwijs ligt u ook na aan het hart. Codam bouwt verder op het pionierswerk van de door Xavier Niel opgerichte 42 in Parijs. Wat sprak u aan deze school aan?
Gelijke kansen voor kinderen op het gebied van onderwijs zijn voor mij erg belangrijk. Binnen het traditionele onderwijssysteem ligt de nadruk op kennis, prestaties, cijfers en diploma’s. Daarbij speelt het wel of niet beschikken over financiële middelen ook een rol. Sommige leerlingen vallen hierdoor buiten de boot, terwijl ze wel talent hebben. Op Codam bieden we leerlingen een gratis alternatief aan. Bij peer-to-peer learning leren de studenten van elkaar. De leerlingen krijgen verschillende opdrachten als leidraad. Vervolgens moeten ze zelf op zoek naar achtergrondinformatie, uitwerkingen en methoden. Leerlingen leren van en met elkaar en zijn verantwoordelijk voor elkaars leerproces.’

Wat zijn de voordelen van deze manier van leren?
Bij peer-to-peer learning moeten de leerlingen zelf aan de slag met nieuwe informatie. Door actief met kennis bezig te zijn, integreert deze beter. Verder zullen door de digitalisering van de samenleving veel van de huidige banen over tien jaar niet meer bestaan. De volgende generatie moet in staat zijn om constant nieuwe kennis en vaardigheden te leren, zichzelf te blijven ontwikkelen en zich goed kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Ik denk dat deze manier van onderwijs hen beter op de banen van morgen voorbereidt.’

Codam is nu net van start, wat is uw droom voor de toekomst?
‘Ik hoop dat we over tien à vijftien jaar echt veranderingen teweeg hebben gebracht in het traditionele onderwijssysteem. Dat leerlingen op veel jongere leeftijd digitale vaardigheden leren. Dat de nadruk komt te liggen op de persoonlijkheid van leerlingen, op hun soft-skills, hun adaptief vermogen, hun interesses en passies. Leren leren en nieuwsgierigheid heb je voor het leven.’

Inmiddels is tijdens ons gesprek de ruimte waar we zitten met jonge vrouwen volgelopen. In totaal zijn er ongeveer tachtig vrouwen op de avond aanwezig. Lisa Stamm, Communicatie manager bij Codam, is heel blij met deze opkomst. Op een avond als deze lijkt het heersende stereotiepe beeld over technologie langzaam te veranderen. Meer jonge vrouwen met diverse achtergronden tonen interesse voor technologie en dat kan VHTO alleen maar toejuichen.