VHTO en Emancipator bundelen krachten

16 december 2021

Door deze samenwerking willen we scholieren helpen zonder genderstereotiepe verwachtingen keuzes te maken over hun toekomst.

Om voor zowel meisjes als jongens een programma te bieden bij VO-voorlichtingen werkt VHTO de komende periode bij wijze van proef samen met Emancipator. Het gaat om een samenwerking bij tien VO-voorlichtingsrondes bij verschillende middelbare scholen in Nederland. We hebben verschillende scholen benaderd voor deze opzet en daarop is enthousiast gereageerd.  

Emancipator en VHTO maken, naast Atria en de Nederlandse Vrouwen Raad deel uit van Werk.en.de.Toekomst dat zich inzet voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Dit initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Emancipator streeft naar sociale rechtvaardigheid: een duurzame wereld waarin iedereen zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid kan ontplooien en ontwikkelen. Daarvoor is zowel mannen- als vrouwenemancipatie nodig. Daarom werkt Emancipator aan sociale rechtvaardigheid door in te zetten op het veranderen van de positie van en ideeën over mannen en mannelijkheid. 

VHTO geeft al verschillende jaren vo-voorlichtingen aan meisjes op middelbare scholen. Tijdens deze voorlichtingen krijgen meisjes eerst uitleg over wat bèta, techniek en IT is, welke beroepen en studies er zijn en daarna gaan ze in gesprek met vrouwen werkzaam in de bèta, techniek en IT. Het effect hiervan is dat meisjes zich kunnen identificeren met de vrouwen met technische beroepen en daardoor de kans toeneemt dat ze het als optie voor zichzelf zullen overwegen. 

Voor de jongens bieden we nu samen met Emancipator een workshop aan om hen bewust te maken van de invloed van genderstereotiepe verwachtingen op hun keuzeproces en hun plannen en verwachtingen over hun toekomst, en hoe dat anders kan . Deze workshops van anderhalf uur bestaan uit interactieve en participatieve werkvormen die aanzetten tot reflectie en gesprekken, en vooral tot zelf ervaren van hoe normen over mannelijkheid werken.  

Meer informatie over Emancipator staat op hun website. Daar vind je informatie over hun workshops en trainingen. Onlangs schreef De Volkskrant een uitgebreid artikel over het werk van Emancipator.