VHTO en TenneT starten Girls’ Day 2022 met kick-off ‘Power Up’

08 maart 2022

VHTO en TenneT werken samen aan de kick-off voor Girls’ Day 2022 waarvoor inmiddels meer dan 6000 meisjes zijn aangemeld. De online kick-off met het thema ‘Power up!’ is de start van Girls’ Day 2022 die dit jaar plaatsvindt op 7 april 2022.

De meisjes gaan na de online kick-off op bezoek bij een van de 200 aangemelde bedrijven. Daar gaan ze kennismaken met de beroepspraktijk in bèta, techniek en IT.  De bedrijven brengen de meisjes in contact met rolmodellen en doen een doe-activiteit.

Beter beeld van techniek

Girls’ Day wordt sinds 2013 georganiseerd door VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit bèta, techniek en IT  om meisjes een beter beeld te geven van bèta, techniek en IT. Helaas kiezen meisjes door o.a. dat beperkte beeld te weinig voor een technische opleiding of beroep. Daardoor is het aandeel vrouwelijke technische professionals nog altijd erg laag, gemiddeld over alle technische beroepen heen is het percentage vrouwen 14 procent. 

Dat is jammer, want de samenleving staat voor grote maatschappelijke opgaven waarvoor een diverse en grote groep aan talent nodig is. Een van die opgaven is de energietransitie, het thema van deze kick-off. Om die te realiseren maakt het energiesysteem van TenneT een revolutionaire ontwikkeling door. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar mensen die daaraan willen bijdragen. 

Energietransitie kan niet zonder techniek

Manon van Beek, CEO van TenneT: "De energietransitie is onuitvoerbaar zonder techniek. We hebben hiervoor heel veel nieuwe mensen nodig. Meisjes die de komende jaren een technische opleiding kiezen kunnen het verschil maken en bijdragen aan de toekomst van de energievoorziening. Het werken in de energiesector is enorm veelzijdig en wordt steeds innovatiever en digitaler. De maatschappelijke relevantie is duidelijk: onze samenleving kan niet meer zonder energie, en we willen dat deze in 2045 100% duurzaam is.”

Directeur Sahar Yadegari van VHTO: “Als iets hoog op de agenda van jongeren staat, dan is het de zorg over onze planeet. Het thema ‘Power up!’ is dan ook erg geschikt om deelneemsters aan Girls’ Day op laagdrempelige manier kennis te laten maken met de techniek achter duurzame energie zodat ze kunnen ervaren wat een maatschappelijke bijdrage ze kunnen leveren in deze sector.”