VHTO neemt intrek in het monumentale pand van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

25 augustus 2022

VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT zal per 1 september verhuizen naar het monumentale pand van ingenieursvereniging KIVI, aan de Prinsessegracht in Den Haag.

VHTO zet zich in om de participatie te verhogen van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT. Dit doet de stichting onder andere door kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met technische vrouwelijke rolmodellen en scholen en werkgevers te helpen bij het aanpakken van de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bèta, techniek en IT.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de grootste ingenieursvereniging van Nederland en viert dit jaar haar 175-jarig bestaan. De vereniging zet zich in voor het ondersteunen van (toekomstige) ingenieurs in hun beroepsuitoefening, hun zichtbaarheid en het leggen van verbindingen met elkaar en de samenleving.

Lijntjes korter

Naast een kostenbesparing voor VHTO, biedt de intrek beide partijen én de technieksector ook kansen. De twee genoemde organisaties maken zich beiden op eigen manier hard voor meer zichtbaarheid van technisch opgeleiden in Nederland. VHTO beoogt meer genderdiversiteit en richt zich op een meer divers samengestelde technieksector. KIVI streeft naar meer zichtbaarheid en erkenning voor (toekomstige) ingenieurs uit alle technische sectoren.

Door de verhuizing zullen de lijntjes letterlijk en figuurlijk korter worden, wat sterk zal bijdragen aan een nauwe samenwerking met meer diversiteit. “Een goede buur is beter dan een verre vriend” aldus Miguel, directeur KIVI. “We zijn zeer verheugd met zo’n passende huurder. Ik zie uit naar verregaande samenwerking en het vergroten van onze netwerken én doelstellingen.” Sahar Yadegari, directeur VHTO: “De leden van het KIVI kunnen elke dag weer het verschil maken in hun werk als het gaat om diversiteit. Door deze samenwerking staan we dichtbij om hun ervaringen te horen en waar nodig hen te helpen.”