Primair onderwijs

VHTO voert verschillende activiteiten uit in het primair onderwijs om leerlingen en leerkrachten kennis te laten maken met talenten en beroepen in Wetenschap & Technologie en om (gender)stereotiepe beelden tegen te gaan.

Lees meer 

Hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten kunnen een beroep doen op VHTO voor adviestrajecten, onderzoek en trainingen over het bevorderen van genderdiversiteit en het aantrekken van meer vrouwelijke studenten voor bèta-, technische en ICT-studies. Ook heeft VHTO expertise op het gebied van genderspecifieke studieloopbaanbegeleiding, coaching en mentoring.

LEES MEER

Voortgezet onderwijs

Op het vmbo, havo en vwo biedt VHTO diverse voorlichtingsactiviteiten aan om meer meisjes te interesseren voor de sector Techniek of bètavakken (vmbo), voor een N-profiel (havo/vwo) of voor een vervolgopleiding in bèta, techniek of ICT. Ook ouders worden hierbij betrokken. VHTO verzorgt daarnaast trainingen voor docenten, decanen en mentoren.

Lees meer

Studenten

Vrouwelijke studenten die zich in willen zetten om meer meisjes enthousiast te maken voor een toekomst in bèta, techniek of ICT zijn van harte welkom om mee te doen met de voorlichtingsactiviteiten van VHTO. Ook organiseert VHTO voor studenten onder meer ‘mentoring-circles’ bij de overgang van studie naar werk (ook naar zelfstandig ondernemerschap).

Lees meer

Middelbaar beroepsonderwijs

Weinig meisjes kiezen voor technische mbo-opleidingen en beroepen. VHTO biedt roc’s ondersteuning om de instroom van meisjes in technische mbo-opleidingen te vergroten en een succesvolle doorstroom naar de technische arbeidsmarkt te bevorderen.

Lees meer

Professionalisering

VHTO deelt haar expertise op het gebied van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT via conferenties, trainingen en netwerkbijeenkomsten met onderwijsprofessionals. Schoolmanagers en onderwijsdirecteuren kunnen bij VHTO terecht voor genderscans en beleidsadvies.

Lees meer

Toolkit STO

De toolkit is ontwikkeld voor de regionale onderwijsketen die verbonden zijn in het STO.

LEES MEER