Programma

Tien cruciale inzichten die de gender-onbalans in het hoger onderwijs verklaren, stonden centraal in deze conferentie. In lezingen, interviews, een forumdiscussie en showcases lieten experts zien hoe vrouwelijke studenten gemotiveerd worden èn blijven voor een loopbaan in bèta, technologie en ICT.

Sprekers uit binnen- en buitenland onder dagvoorzitterschap van Isolde Hallensleben gaven inspirerende keynotes. Daarnaast droegen belangrijke onderzoekers uit het 'International Network Gender & STEM', vertegenwoordigers uit het Nederlandse Hoger Onderwijs, meisjes en vrouwelijke studenten bij aan de conferentie. Zo gaven onze keynotes sprekers David Miller en Maria Vetleseter Bøe belangrijke inzichten. Nederlandse experts en onderwijsmanagers reageerden op de 10 cruciale inzichten in Gender & STEM, met Jacqueline Prins (directeur Directie Emancipatie ministerie van OCW), Symen van der Zee (lector Techniek en Onderwijs Saxion), Daphne Heeroma (directeur Academy for Digital Entertainment NHTV en voorzitter domein Creative Technologies Vereniging Hogescholen) en Jan Aarts (hoogleraar Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden). Niemand minder dan Shirma Rouse sloot de conferentie muzikaal af.

Download programma

Programma in het kort

09.10 uur:  Inloop en ontvangst
10.00 uur:  Welkom door dagvoorzitter Isolde Hallensleben
10.20 uur:  Keynote door David Miller
10.50 uur:  Keynote door Maria Vetleseter Bøe

11.30 uur:  PAUZE

11.45 uur:  Forumgesprek o.l.v. Isolde Hallensleben
12.30 uur:  De Etalage, de 10 inzichten vertaald naar de praktijk

13.00 uur:  NETWERK LUNCH

13.45 uur:  Lost in Choices: Talenten die andere keuzes hebben gemaakt
14.15 uur:  Let's Scrum! Aftrap met inleiding in de Scrum-methode gevolgd door interactieve sessies o.l.v. Maryse Meinen, Ordina 
15.30 uur:  Let's Swing! Een scheikundige waarvan we het niet erg vinden dat ze 'Lost in Choices' is geraakt: Shirma Rouse 

Comité van Aanbeveling

  • Prof. dr. ir. Hester Bijl, decaan Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek Technische Universiteit Delft
  • Dr. Janneke Hoekstra, directeur Faculteit Techniek & Life Sciences Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Drs. Sigrid Johanisse, director StartupDelta
  • Prof. Ir. Elphi Nelissen, decaan Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven
  • Ir. Johan Vermeer, onderwijsdirecteur Faculteit Exacte Wetenschappen VU