Mentoring Circles™

Na gerichte activiteiten voor meisjes in het voortgezet onderwijs neemt het percentage vrouwelijke techniekstudenten in mbo (bol 4), hbo en wo toe. De doorstroom van de afgestudeerde techniekstudentes naar de betà/technische arbeidsmarkt is echter nog niet optimaal. Een van de factoren is dat afstudeerders nog geen duidelijk beeld hebben van de beroepsmogelijkheden in hun vakgebied. Deze vrouwen geven ook aan onvoldoende zicht te hebben op de variëteit en het verloop van loopbanen. Ook hebben ze weinig zicht op de verschillen tussen bedrijven (in startsalaris, arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur).

Mentoring Circles™ zijn gericht op een succesvolle overgang van opleiding naar gerelateerd werk. In het studiejaar 2015-2016 heeft VHTO zes roc’s in de gelegenheid gesteld om studentes in de laatste fase van hun mbo-Techniekopleiding te laten deelnemen aan een Mentoring Circle.

Doelstellingen:

  • Een succesvolle overgang van opleiding naar beroep ondersteunen
  • Vroege uitstroom van jong afgestudeerden uit de branche tegengaan
  • Beroepssocialisatie versterken

Activiteiten:

  1. Beroepsevent (1 dag)
  2. Mentoring Circle 

1. Beroepsevent

Het beroepsevent is een eendaagse bijeenkomst voor vrouwelijke techniekstudenten (bol4). De studentes krijgen op deze dag een mix van informatie- en trainingssessies aangeboden, waarbij de functie- en beroepsmogelijkheden in hun eigen vakgebied centraal staan en zij beter zicht krijgen op de cultuur en de arbeidsvoorwaarden in het technische bedrijfsleven. Vrouwelijke professionals spelen hierbij een belangrijke rol.

2. Mentoring Circles

Aan het einde van het beroepsevent kunnen de studentes zich opgeven voor een Mentoring Circle. Zij krijgen in deze 'circle' support bij de overgang van studie naar werk in een technische bedrijfstak. Vroege uitstroom van jonge medewerkers uit de branche wordt op deze manier tegengegaan. De circles lopen vanaf een half jaar voor afstuderen t/m (maximaal) het eerste werkjaar. Naast de studentes functioneren ook recent afgestudeerden en (young) professionals binnen een dergelijke circle (maximaal 20 deelnemers per circle). De betrokkenen per circle sluiten een mentorcontract voor een periode van 1 à 1,5 jaar (waarin procedures, taken, doelen en geheimhouding zijn vastgelegd). Eventueel kunnen ook individuele mentortrajecten worden opgezet.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Neem contact op via mbo@verwijder-dit.vhto.nl

Mentoring Circles™ zijn een product van Inova Consultancy uit Engeland. VHTO is de enige erkende aanbieder van Mentoring Circles in Nederland.