Mentoring Circles™

VHTO stelt zes roc’s dit studiejaar in de gelegenheid om studentes in de laatste fase van hun opleiding te laten deelnemen aan Mentoring Circles. De Mentoring Circles zijn gericht op een succesvolle overgang van opleiding naar gerelateerd werk.

Na gerichte activiteiten in het voortgezet onderwijs neemt het percentage vrouwelijke techniekstudenten in mbo (bol4), hbo en wo toe. De doorstroom van deze techniekstudentes naar de bèta/technische arbeidsmarkt is echter niet optimaal. Helaas geldt dat veel van deze vrouwelijke studenten en afstudeerders nog steeds geen duidelijk beeld hebben van de breedte aan beroepsmogelijkheden in hun vakgebied. Ook geven zij aan onvoldoende zicht te hebben op de variëteit en het verloop van loopbanen in de technische sectoren. En tot slot kennen zij veelal niet de verschillen tussen bedrijven (in grootte en in startsalarissen en arbeidsvoorwaarden).

In samenwerking met zes roc's zal VHTO daarom activiteiten ontplooien ten behoeve van vrouwelijke mbo-studentes in de laatste fase van hun opleiding met als doel:

  • Een succesvolle overgang van opleiding naar beroep te ondersteunen
  • Vroege uitstroom van jonge medewerkers uit de branche tegen te gaan
  • Hun beroepssocialisatie te bevorderen

De activiteiten zijn:

  1. Beroepsevent
  2. Mentoring Circles

1. Beroepsevent

Het beroepsevent is een eendaagse bijeenkomst voor vrouwelijke techniekstudenten (bol4). De studentes krijgen op deze dag een mix van informatie- en trainingssessies aangeboden, waarbij de functie- en beroepsmogelijkheden in hun eigen vakgebied centraal staan en zij beter zicht krijgen op de cultuur en de arbeidsvoorwaarden in het technische bedrijfsleven. Vrouwelijke professionals spelen hierbij een belangrijke rol.

2. Mentoring Circles

Aan het einde van het beroepsevent kunnen de studentes zich opgeven voor een Mentoring Circle. Zij krijgen in deze 'circle' support bij de overgang van studie naar werk in een technische bedrijfstak. Vroege uitstroom van jonge medewerkers uit de branche wordt op deze manier tegengegaan. De circles lopen vanaf een half jaar voor afstuderen t/m (maximaal) het eerste werkjaar. Naast de studentes functioneren ook recent afgestudeerden en (young) professionals binnen een dergelijke circle (maximaal 20 deelnemers per circle). De betrokkenen per circle sluiten een mentorcontract voor een periode van 1 à 1,5 jaar (waarin procedures, taken, doelen en geheimhouding zijn vastgelegd). Eventueel kunnen ook individuele mentortrajecten worden opgezet.

Meer informatie

Roc’s die van dit aanbod gebruik willen maken kunnen contact opnemen met VHTO via E: vhto@verwijder-dit.vhto.nl of T: 020 8884220. VHTO doet dit aanbod aan zes roc’s  in opdracht van TechniekTalent.nu.

Mentoring Circles™ zijn een product van Inova Consultancy uit Engeland. VHTO is de enige erkende aanbieder van Mentoring Circles in Nederland.