Professionaliseringsaanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs

Studiemiddag voor bèta- en ICT-docenten en decanen, toa's en mentoren

Deze studiemiddag is bedoeld docenten, decanen en toa's bewust te maken en te informeren over het keuzeproces van met name meisjes bij zowel de profiel- of sectorkeuze als bij de keuze voor een vervolgopleiding. Tijdens de studiemiddag krijgen docenten en decanen aan de hand van onderzoeksresultaten praktische handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta, techniek of ICT.

Beleidsgesprek

Een beleidsgesprek is een gesprek van ongeveer anderhalf uur dat wordt geleid door VHTO en waarbij minimaal vertegenwoordigers van de directie, het decanaat en van de bètasectie aanwezig zijn. Met elkaar wordt nagegaan wat er op school al gebeurt en wat er nog meer gedaan kan worden om het thema 'meisjes en bèta' in te bedden in de organisatie. VHTO verzamelt van tevoren de beschikbare informatie over de school, zoals de profielkeuzecijfers, eerdere ervaringen en activiteiten met VHTO en andere activiteiten op het gebied van bèta, techniek en ICT die worden aangeboden aan de school.

Genderscan

Met de genderscan worden mogelijkheden voor verbetering geïdentificeerd om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta/techniek op uw school. U vult een vragenlijst in en stuurt deze terug naar VHTO. De analyse daarvan wordt met u besproken en samen met u identificeert VHTO gebieden waar mogelijkheden voor verbetering zijn om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta/techniek.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 020-8884220 of stuur een e-mail naar vhto@verwijder-dit.vhto.nl.