Spiegelbeeld

Ben je een vrouwelijke student met een bèta, technische of ICT-achtergrond en volg je een studie binnen deze sectoren? VHTO is altijd op zoek naar enthousiaste vrouwelijke studenten die zich als rolmodel in willen zetten op scholen, om meisjes voor te lichten over studeren in bèta, techniek en ICT. Doe dan mee in Spiegelbeeld.

Spiegelbeeld is een online rolmodellendatabase van VHTO met ruim 2000 vrouwelijke rolmodellen uit de wereld van bèta, techniek en ICT. Zowel in het vmbo als op havo- en vwo scholen organiseert VHTO voorlichtingsbijeenkomsten met vrouwelijke professionals en studenten uit de wereld van bèta, techniek en ICT. In de vorm van 'speeddaten' met technische professionals krijgen meisjes uit de onderbouw én bovenbouw de kans meer te weten te komen over opleidingen en beroepen in bèta, techniek en ICT. Contact met deze vrouwelijke rolmodellen staat tijdens het speeddaten centraal: meisjes kunnen vragen stellen en krijgen voorbeelden te zien uit bèta, technische of ICT-opleidingen of uit de dagelijkse beroepspraktijk. 

Bij de keuze voor een opleiding of beroep zijn invloeden uit de directe omgeving een belangrijke factor. Veel meisjes kennen geen vrouwen met een opleiding en/of beroep in de bèta, technische of ICT-hoek. En als een meisje nooit in aanraking komt met vrouwen in bèta, techniek en ICT, dan sluit ze de keuze voor die vakgebieden snel uit; onbekend maakt onbemind. Vrouwelijke rolmodellen laten meisjes kennismaken met hun opleiding en/of beroep. En met succes: op scholen waar VHTO actief is met rolmodellen, kiest meer dan de helft van de meisjes voor een N-profiel! Heb je interesse om als rolmodel mee te doen? Lees meer op Spiegelbeeld.