Beeldenbank 'Dit doe ik'

Op 'Dit Doe Ik' staan foto’s, filmpjes en verhalen van veel vrouwen en mannen met een opleiding en beroep in bèta, techniek of ICT. Met Dit Doe Ik geeft VHTO een realistisch beeld van de diversiteit aan beroepen en beroepsbeoefenaars in bèta, techniek en ICT. Dit Doe Ik is bedoeld voor gebruik in de klas in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en is geschikt voor ouders en kinderen om samen thuis te bekijken.

Naar website

Ervaringen van docenten

Twee docenten vertellen over hun ervaringen en samenwerking met VHTO.

Lees meer

DigiVita

Samen met vrouwelijke ICT-professionals, vrouwelijke studenten en CIO’s wil VHTO de instroom van meisjes en vrouwen in ICT-opleidingen en ICT-functies vergroten. VHTO organiseert onder meer DigiVita Code Events voor meisjes om te leren programmeren.

Lees meer

Nascholingsaanbod informaticadocenten

In samenwerking met vier grote ICT-bedrijven organiseert VHTO trainingen voor informaticadocenten. De bedrijven belichten de meest recente ontwikkelingen, zodanig dat de docenten deze informatie ook kunnen gebruiken in hun lessen en dat de inhoud zowel jongens als meisjes aanspreekt.

Professionalisering

VHTO deelt haar expertise op het gebied van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT via conferenties en trainingen voor docenten, decanen en mentoren. Schooldirecties kunnen bij VHTO terecht voor ondersteuning bij de inbedding van aandacht voor ‘meisjes en bèta, techniek en ICT’ in het schoolbeleid. 

Lees meer

Voor ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van hun kinderen in de (school)loopbaankeuze. Om hun kinderen goed te kunnen begeleiden hierbij heeft VHTO de brochures 'De juiste keuze, wat kunt u doen?' uitgebracht voor ouders met kinderen op het vmbo en voor ouders met kinderen op havo/vwo. U kunt de brochure ook bestellen.

Girlsday

Meisjes uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs kunnen tijdens Girlsday op bezoek bij een bedrijf in de buurt om kennis te maken met bèta-, technische of ICT-beroepen en beroepsbeoefenaars.

Lees meer

Lessenserie Verbeeldingskracht

Om te voorkomen dat veel bètatalent, vooral van meisjes, verloren gaat heeft VHTO de lessenserie Verbeeldingskracht ontwikkeld. Deze lessenserie is bedoeld voor meisjes én jongens in het eerste leerjaar havo/vwo. 

Lees meer