Voorlichtingen in de klas

VHTO biedt scholen in het voortgezet onderwijs speeddate-voorlichtingen aan om meisjes in contact te brengen met vrouwelijke professionals in bèta, techniek of ICT. De speeddates dragen bij aan oriëntatie op en keuze voor de sector Techniek of bètavakken (vmbo), een N-profiel (havo/vwo) of een vervolgopleiding in bèta, techniek of ICT.

Lees meer

DigiVita

Samen met vrouwelijke ICT-professionals, vrouwelijke studenten en CIO’s wil VHTO de instroom van meisjes in ICT-opleidingen en ICT-functies vergroten. VHTO organiseert onder meer DigiVita Code Events voor meisjes om te leren programmeren.

Lees meer

Beeldenbank 'Dit doe ik'

Op Dit Doe Ik staan foto’s, filmpjes en verhalen van veel vrouwen  met een opleiding en beroep in bèta, techniek of ICT. Dit Doe Ik geeft een beeld van de diversiteit aan beroepen in bèta, techniek en ICT. 

Naar website

Computer Science Certificate

Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Lees meer

Professionalisering

VHTO deelt haar expertise op het gebied van meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT via conferenties en trainingen voor docenten, decanen en mentoren.


Lees meer

Girlsday

Meisjes uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs kunnen tijdens Girlsday op bezoek bij een bedrijf in de buurt om kennis te maken met bèta-, technische of ICT-beroepen en beroepsbeoefenaars.


Lees meer

Voor ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van hun kinderen in de (school)loopbaankeuze. Om hun kinderen goed te kunnen begeleiden hierbij heeft VHTO de brochures 'De juiste keuze, wat kunt u doen?' uitgebracht voor ouders met kinderen op het vmbo en voor ouders met kinderen op havo/vwo

Ervaringen van docenten

Twee docenten vertellen over hun ervaringen en samenwerking met VHTO.

Lees meer