Lessenserie Verbeeldingskracht

In Nederland presteren meisjes net als jongens goed in de bètavakken. Toch denken veel meisjes dat ze weinig talent hebben voor deze vakken. Al spoedig na de start in het voorgezet onderwijs gaan stereotiepe denkbeelden over wie goed is in welke vakken en welke vakken, opleidingen en beroepen geschikt zijn voor wie, een belangrijke rol spelen.

Verbeeldingskracht: wat beeld jij je in?

Docenten

Leerlingen

Om te voorkomen dat veel bètatalent, vooral van meisjes, verloren gaat heeft VHTO de lessenserie 'Verbeeldingskracht' ontwikkeld. Hoewel de lessen vooral effectief zijn voor meisjes, zijn ze zeker ook nuttig voor jongens. Ook jongens hebben stereotiepe beelden over beroepen en hebben persoonskenmerken die hen mogelijk belemmeren in de ontwikkeling van hun talenten. De lessenserie bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenbladen en is bedoeld voor meisjes én jongens in het eerste leerjaar havo/vwo. 

Hoe werkt de lessenserie Verbeeldingskracht?

De lessenserie heeft drie doelen:

  • De gedachte 'voor exacte vakken moet je talent hebben' omzetten naar 'hoe meer ik oefen voor een vak, hoe beter het gaat'.
  • Leerlingen een realistischer beeld geven van hun potentieel op het gebied van bèta, techniek en ICT.
  • Leerlingen inzicht geven in stereotiepe beelden die zij hebben over 'mannelijke' en 'vrouwelijke' opleidingen en beroepen.

De lessenserie Verbeeldingskracht bestaat uit drie lessen van 50 minuten. Met een docentenhandleiding en leerlingenbladen kunt u als docent zelf aan de slag. Het voorbereiden en geven van de lessen doet u zelf.

Meer informatie over Verbeeldingskracht

Neem voor meer informatie over de lessenserie contact op met VHTO via vhto@verwijder-dit.vhto.nl of 020 888 4220. U kunt de lessenserie ook bestellen via het bestelformulier.