Professionalisering

Studiemiddag voor bètadocenten en decanen, toa's en mentoren

De studiemiddagen zijn bedoeld om docenten, decanen, mentoren  en toa's bewust te maken en hen te informeren over het keuzeproces van met name meisjes bij zowel de profiel- of sectorkeuze als bij de keuze voor een vervolgopleiding. Tijdens de studiemiddag voor bètadocenten wordt daarnaast aandacht besteed aan de interacties in de klas. Bètadocenten krijgen (op onderzoeksresultaten gebaseerde) praktische handreikingen mee, waar ze direct mee aan de slag kunnen om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta, techniek of ICT. Tijdens een middag voor mentoren en decanen wordt naast informatie over het keuzeproces van meisjes voor bèta/techniek uitgebreid ingegaan op het keuzeproces op de betreffende school. De training voor bètadocenten duurt ongeveer 2 uur; de middag voor mentoren en decanen ongeveer 1,5 uur.

Beleidsgesprek

Een beleidsgesprek is een gesprek van ongeveer anderhalf uur dat wordt geleid door VHTO en waarbij minimaal vertegenwoordigers van de directie, het decanaat en van de bètasectie aanwezig zijn. Op basis van de doelstellingen van de school wordt met elkaar  nagegaan wat er op school al gebeurt en wat er nog meer gedaan kan worden om het thema 'Meisjes en bèta/techniek' in te bedden in de organisatie. Ter voorbereiding op dit gesprek kan de school gebruik maken van de ontwikkelde genderscan om de hiaten in de organisatie in beeld te krijgen.

Workshops Genderbewust lesgeven en Genderbewuste werving

Praktijkgerichte workshops (online en offline) voor leerkrachten, docenten(teams), communicatie- en hr-medewerkers gericht op het bewust maken van genderstereotypen, hoe zij deze bij zichzelf kunnen herkennen en handvatten krijgen om genderstereotypering in de lespraktijk of de communicatiepraktijk te voorkomen. Aan deze workshops zijn kosten verbonden. 

Genderscan

Met de genderscan worden mogelijkheden voor verbetering geïdentificeerd om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta/techniek op uw school. U vult een vragenlijst in en stuurt deze terug naar VHTO. De analyse daarvan wordt met u besproken en samen met u identificeert VHTO gebieden waar mogelijkheden voor verbetering zijn om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in bèta/techniek.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 020-8884220 of stuur een e-mail naar vhto@verwijder-dit.vhto.nl.