Bestuur en Raad van Toezicht

VHTO is een stichting.

VHTO wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Bestuur

Sahar Yadegari, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

Dr. Astrid Zuurbier, voorzitter

'Aangejaagd door slimme innovaties in techniek en ICT, verandert de wereld waarin we leven en werken in rap tempo. ICT en techniek hebben mensen nodig met verschillende talenten en achtergronden om het brede scala aan werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze werkvelden hebben veel te bieden: ontwerpen, bouwen, programmeren, analyseren, verbeelden, verbinden, vertalen, beheren, experimenteren, doceren, begeleiden, verkopen, onderzoeken, en nog veel meer. Ik vind het zo zonde dat in dit dynamische werkveld nog maar weinig vrouwen werken. Het imago van ICT en techniek klopt niet met de werkelijkheid en daar laten veel meisjes en ook jongens zich door afschrikken. Het is zonde van het talent dat zo onbenut blijft en het is zonde omdat diversiteit betere resultaten oplevert. Hoe mooi zou het zijn als we het idee van mannen- en vrouwenberoepen loslaten en als we allemaal kunnen doen waar we goed in zijn!'

Astrid Zuurbier is senior beleidsmedewerker en is verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid en de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s in Big Data en Kunstmatige Intelligentie bij NWO. Ze is gepromoveerd in de celbiologie en speelde bij KWF Kankerbestrijding een coördinerende rol in de programmering van kankeronderzoek.

Ir. Johan Vermeer

'Het heeft mij altijd verbaasd dat veel mensen denken dat je voor wiskunde een wiskundeknobbel nodig hebt. Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen wiskunde kan en ik heb dat in de praktijk ook bevestigd gezien. Als leraar heb ik altijd bevorderd dat meisjes ook wiskunde kozen en zich interesseerden voor bètavervolgopleidingen. In mijn huidige werk is dat nog steeds mijn ambitie.'

Johan Vermeer studeerde biologie in Wageningen en behaalde daarna zijn leraarsbevoegdheden voor biologie en wiskunde. Tot 1999 was hij leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarna werd hij studentendecaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens hoofd van het Centrum voor Studie en Loopbaan. Daarna had hij diverse managementfuncties in het Hoger Onderwijs waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij directeur van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast is hij toezichthouder van de Haagse Hogeschool.

Em. prof. dr. Anneke van Doorne-Huiskes

‘De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt goed geschoolde mensen in ict en techniek. Ook vrouwen! Inspirerend om aan de groei van hun aantal een bijdrage te leveren.’

Anneke van Doorne-Huiskes is socioloog van opleiding en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als specialisatie Organisaties, Arbeidsmarkt en Emancipatie. Zij was lid van de Raad van Toezicht van onder meer ING Nederland en Kennisinstituut Deltares. Zij maakte deel uit van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en was voorzitter van het Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen van NWO. Zij was mede-oprichter van VanDoorneHuiskes en partners, bureau voor onderzoek en organisatieadvies.

Carol Lemmers BSc.

'Voor mij is een betere wereld er eentje waar inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. In mijn professionele leven heb ik de grote voordelen van het werken in gemengde teams ervaren. Als bestuurder en toezichthouder probeer ik mijn invloed uit te oefenen om een samenleving te creëren waarin genderbalans en -gelijkheid normaal zijn. Niet voor niets werk ik bij Arup, een wereldwijd opererend engineering en consulting organisatie met als missie 'shaping a better world'. In die wereld, is er een enorme behoefte aan vernieuwing en innovatie en tegelijkertijd een groot tekort aan bèta-, technisch en ICT-talent. Het is ook in die wereld, waarin zowel meisjes als jongens met een passie voor deze disciplines, hard nodig zijn om een bijdrage te leveren aan een betere en mooiere wereld.'

Carol Lemmens studeerde werktuigbouwkunde, energietechniek en gebouwtechnologie en later innovatie- en bedrijfskunde aan verschillende instellingen. Hij was onder meer manager bij de Nederlandse Spoorwegen, directeur bij TBI en managing partner en algemeen directeur bij Twynstra Gudde. Sinds 2015 is hij global director en verantwoordelijk voor Arup’s management consulting activiteiten. Carol is voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stayokay en Commissaris bij de Madaster Foundation. Daarnaast is hij regelmatig spreker op internationale podia voor de thema’s circulaire economie en UN Sustainability Development Goals.

ANBI-status

VHTO heeft de ANBI-status