ANBI-status

Naam
Stichting VHTO, Expertiscentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT

RSIN
801362313

Contactgegevens
VHTO
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
020-8884220
vhto@verwijder-dit.vhto.nl
www.vhto.nl
NL77 INGB 0005 4631 29

Statutair doel
Het technische, natuurwetenschappelijke en ICT onderwijs en bijbehorende functies op de arbeidsmarkt meer toegankelijk maken voor meisjes en vrouwen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
S. (Sahar) Yadegari

Voorzitter Raad van Toezicht
A. (Astrid) Zuurbier

Raad van Toezicht
I. (Iris) Berkhout
R. (Robert) van der Drift
C. (Carol) Lemmens
L. (Louise) Out van Staveren

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen vacatiegeld

Beloningsbeleid
VHTO volgt de salarisschalen uit de CAO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) voor zowel de directeur-bestuurder als de medewerkers. 

Activiteitenverslag en financiële verantwoording
Jaarverslag 2020