Louise Out van Staveren BBA

“De vraag naar talent is enorm groot. Het is bedrijfskundig  onverstandig om bepaalde groepen uit te sluiten. En natuurlijk is het ook niet eerlijk is om een groep die een bijdrage kan leveren niet te laten deelnemen.
De afgelopen jaren is het thema als een rode draad door mijn leven gelopen. Zelf heb ik bijna altijd divers talent benoemd, maar om dat als individu te doen is een druppel op een gloeiende plaat. Daarom probeer ik anderen daarin mee te nemen. Dat doe ik door het verhaal vanuit de toehoorders te doen en dus de bedrijfskundige reden vooral naar voren te brengen.
Er blijven mensen die het een vervelend onderwerp vinden en zeggen diversiteitsmoe te zijn. Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, noemde het ooit het feest van herkenning. Het is prettig om te werken met mensen die hetzelfde zijn als jezelf. Zeker als je altijd met dezelfde mannen als jezelf hebt gewerkt, dan vind je het vaak ingewikkeld om met vrouwen te werken. Maar het is niet verstandig om die andere groep uit te sluiten. Hij legt het mooi uit en zegt dat je ook naar het feest van verrassing moet kijken en dat die twee in balans moeten zijn. Een organisatie moet uitkijken niet bijziend te worden.”

Louise Out van Staveren werkt als kwartiermaker bij Nyenrode Business University waar ze organisatieadvies geeft. Naast haar rol als lid van de Raad van Toezicht van VHTO is ze ook bestuurslid van Talent naar de Top. Louise werkte bijna 32 jaar bij IBM waar ze onder andere Marketing Directeur en Executive Financial Services was.