Bestuur

VHTO is een stichting en heeft een bestuur 'op afstand'. 

Prof.ir. Ena Voûte, voorzitter

'Er is niets leuker dan te werken in een goed gemixt team met mannen en vrouwen die allemaal hun eigen sterkten meebrengen. Om dat te bereiken is het nodig dat meer vrouwen in de bèta/technische beroepen werkzaam zijn. Daar liggen nog veel kansen. De vrouwen die er al zitten werken er met hart en ziel. Als je keuzes moet maken in je opleiding is het goed om te weten hoe leuk techniek kan zijn en dat vrouwen daar een hele waardevolle bijdrage leveren.'

Ena Voûte is sinds 2012 decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Daarvoor werkte zij 25 jaar voor multinationals als Unilever en Philips, in diverse Europese landen en wereldwijde functies. Zij is tevens lid van de RvC van Newtricious.

Drs. Andrea de Vaal-van Hooren

'Innovaties zijn de drijvende kracht achter een gezonde economie. Juist in deze tijden zijn die innovaties hard nodig. Mensen met een bèta/techniekachtergrond zijn erop getraind om analytisch te denken en zijn daarom vaak grondlegger van belangrijke innovaties. Vrouwen kunnen dikwijls ontzettend goed verbindingen leggen. Wanneer techniek en de kunst van het verbinden wordt gecombineerd heb je het beste van beide gecombineerd. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland economisch sterker en mooier wordt van vrouwen met een bèta/techniekachtergrond.'

Andrea de Vaal-van Hooren is Innovatiemanager bij BAM Energy Systems.

Ir. Wouke Lam

‘Mijn droom is om van Nederland een land te maken, waarin iedereen - hoe verschillend ook - volledig tot haar/zijn recht kan komen. Ik zet mijn jarenlange ervaring in de ICT en mijn passie voor diversiteit en inclusie graag in voor het dichten van de genderkloof  in bèta, techniek en ICT. Voor de broodnodige balans tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten en kwaliteiten in onze samenleving. Zodat iedereen waarde kan toevoegen aan deze voor onze toekomst zo belangrijke sector – meisjes en jongens, vrouwen en mannen.’

Wouke Lam studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Technische Universiteit Delft en trad daarna in dienst bij Shell. Daar werkte ze in de ICT, o.a. als CIO HR. Van november 2009 tot juni 2012 is zij vanuit Shell gedetacheerd geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Strategisch Adviseur Diversiteit. Sinds 1 september 2012 is ze directeur eigenaar van ieder&een B.V.

Ir. Johan Vermeer

'Het heeft mij altijd verbaasd dat veel mensen denken dat je voor wiskunde een wiskundeknobbel nodig hebt. Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen wiskunde kan en ik heb dat in de praktijk ook bevestigd gezien. Als leraar heb ik altijd bevorderd dat meisjes ook wiskunde kozen en zich interesseerden voor bètavervolgopleidingen. In mijn huidige werk is dat nog steeds mijn ambitie.'

Johan Vermeer studeerde biologie in Wageningen en behaalde daarna zijn leraarsbevoegdheden voor biologie en wiskunde. Tot 1999 was hij leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarna werd hij studentendecaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens hoofd van het Centrum voor Studie en Loopbaan. Daarna had hij diverse managementfuncties in het Hoger Onderwijs waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij directeur van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast is hij toezichthouder van de Haagse Hogeschool.

Dr. Astrid Zuurbier

'Aangejaagd door slimme innovaties in techniek en ICT, verandert de wereld waarin we leven en werken in rap tempo. ICT en techniek hebben mensen nodig met verschillende talenten en achtergronden om het brede scala aan werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze werkvelden hebben veel te bieden: ontwerpen, bouwen, programmeren, analyseren, verbeelden, verbinden, vertalen, beheren, experimenteren, doceren, begeleiden, verkopen, onderzoeken, en nog veel meer. Ik vind het zo zonde dat in dit dynamische werkveld nog maar weinig vrouwen werken. Het imago van ICT en techniek klopt niet met de werkelijkheid en daar laten veel meisjes en ook jongens zich door afschrikken. Het is zonde van het talent dat zo onbenut blijft en het is zonde omdat diversiteit betere resultaten oplevert. Hoe mooi zou het zijn als we het idee van mannen- en vrouwenberoepen loslaten en als we allemaal kunnen doen waar we goed in zijn!'

Astrid Zuurbier is als senior beleidsmedewerker bij NWO betrokken bij het diversiteitsbeleid in de exacte en natuurwetenschappen en bij de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s in Big Data en Kunstmatige Intelligentie. Ze is gepromoveerd in de celbiologie en speelde bij KWF Kankerbestrijding een coördinerende rol in de programmering van kankeronderzoek.

ANBI-status

VHTO heeft de ANBI-status