Carol Lemmens BSc.

'Voor mij is een betere wereld er eentje waar inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. In mijn professionele leven heb ik de grote voordelen van het werken in gemengde teams ervaren. Als bestuurder en toezichthouder probeer ik mijn invloed uit te oefenen om een samenleving te creëren waarin genderbalans en -gelijkheid normaal zijn. Niet voor niets werk ik bij Arup, een wereldwijd opererend engineering en consulting organisatie met als missie 'shaping a better world'. In die wereld, is er een enorme behoefte aan vernieuwing en innovatie en tegelijkertijd een groot tekort aan bèta-, technisch en ICT-talent. Het is ook in die wereld, waarin zowel meisjes als jongens met een passie voor deze disciplines, hard nodig zijn om een bijdrage te leveren aan een betere en mooiere wereld.'

Carol Lemmens studeerde werktuigbouwkunde, energietechniek en gebouwtechnologie en later innovatie- en bedrijfskunde aan verschillende instellingen. Hij was onder meer manager bij de Nederlandse Spoorwegen, directeur bij TBI en managing partner en algemeen directeur bij Twynstra Gudde. Sinds 2015 is hij global director en verantwoordelijk voor Arup’s management consulting activiteiten. Carol is voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stayokay en Commissaris bij de Madaster Foundation. Daarnaast is hij regelmatig spreker op internationale podia voor de thema’s circulaire economie en UN Sustainability Development Goals.