ANBI-status

Naam
Stichting VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

RSIN
801362313

Contactgegevens
VHTO
Science Park 400
1098 XH Amsterdam
020-8884220
vhto@verwijder-dit.vhto.nl
www.vhto.nl
NL77 INGB 0005 4631 29

Statutair doel
Het technische, natuurwetenschappelijke en ICT onderwijs en bijbehorende functies op de arbeidsmarkt meer toegankelijk maken voor meisjes en vrouwen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
M.A. (Ena) Voûte
J. (Johan) Vermeer
J. (Anneke) van Doorne-Huiskes
C.E.M. (Carol) Lemmens
A. (Astrid) Zuurbier

De bestuursleden ontvangen alleen vacatiegeld

Beloningsbeleid
VHTO volgt de salarisschalen uit de CAO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) voor zowel de directeur als de medewerkers. De WNT is van toepassing op VHTO. In 2018 is hieraan voldaan. In het jaar 2019 blijft de bezoldiging van de directeur en het bestuur onder het bezoldigingsmaximum dat geldt voor 2019.

Beleidsplan
VHTO Meerjaren beleidsplan 2016-2018

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Jaarverslag 2018