Internationaal

VHTO participeert in diverse internationale netwerken. Dat leidt tot internationale kennisuitwisseling, internationale benchmarking en samenwerking in internationale projecten. 

Gender & STEM

Het netwerk Gender & STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics) wordt gevormd door onderzoekers uit de hele wereld die onderzoek doen naar Gender & STEM. Deze samenwerking heeft als doel een beter en meer samenhangend inzicht te krijgen in de verschillende,aspecten van (school)loopbaankeuzes en loopbaanontwikkeling van meisjes/vrouwen (en jongens/mannen) in  STEM.

Website

Engendering STEM

Engendering STEM is een pan-Europees samenwerkingsproject met partners uit Schotland, Nederland en Spanje. Het project heeft als doel om MKB-bedrijven in de technische sector te ondersteunen in het bewerkstelligen van gendergelijkheid op de werkvloer. Hiervoor wordt MKB-bedrijven een gratis self-assessment tool met een op maat gemaakt adviesrapport aangeboden. Daarnaast zijn ook een best practice guide en online trainingsprogramma toegankelijk.

website

Gender4STEM

Het doel van het Europese Gender4STEM project (looptijd 2,5 jaar) is het ontwikkelen van een online platform met tools en materialen om de gender awareness bij docenten (voortgezet onderwijs) te bevorderen.

VHTO werkt in dit project samen met partners uit Luxemburg, Italië, Roemenië en Kroatië.

website

WiTEC

WiTEC, de European Association for Women in Science, Engineering and Technology, is een Europees netwerk van universiteiten, hogescholen, bedrijven en individuen die samenwerken aan het ondersteunen en verbeteren van de positie van vrouwen die werken of studeren in Science, Engineering and Technology (SET). Op het moment maken de volgende landen deel uit van dit netwerk: Engeland, Duitsland, Zweden, Griekenland, Italië, Estland, Hongarije en Nederland. VHTO is in Nederland de coördinator voor WiTEC.

Website

ECWT

VHTO is het National Point of Contact (N-PoC) van het European  Centre for Women and Technology (ECWT). ECWT is een breed Europees partnerschap van meer dan 130 organisaties (bedrijven, overheden, universiteiten en expertisecentra) die samenwerken om de participatie van meisjes en vrouwen in technologie en ICT te vergroten. 

Website