SEFI

De Europese Organisatie voor Ingenieursopleidingen SEFI, is het grootste netwerk van instellingen en docenten van ingenieursopleidingen in Europa. Het is een internationale v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk), opgericht in België in 1973.

De doelstellingen van SEFI zijn:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van ingenieursopleidingen
  • Versterken van de positie van professionele ingenieurs
  • Verlenen van diensten voor de leden
  • Verstrekken van informatie over ingenieursopleidingen, verbeteren van communicatie en uitwisselingen tussen docenten, onderzoekers en studenten
  • Ontwikkelen van samenwerking tussen opleidingsinstituten voor ingenieurs en hogeropgeleide technici
  • Bevorderen van samenwerking tussen industrie en ingenieursopleidingen
  • Netwerken onderhouden tussen de leden en internationale organisaties
  • Promoten van een Europese dimensie in ingenieursopleidingen

SEFI biedt een Europees Forum aan haar leden, die bestaan uit ingenieursopleidingsinstituten, academische stafleden en docenten, studenten, verwante organisaties en bedrijven uit 47 landen.

De doelstellingen van SEFI worden bereikt door een aantal activiteiten, zoals Jaarlijkse Conferenties, ad hoc seminaries en workshops, georganiseerd door SEFI’s Werk- en Taakgroepen, over specifieke onderwerpen, de Europese Conventie van Decanen Ingenieursopleidingen, publicaties (waaronder het European Journal of Engineering Education), Europese projecten, positieverklaringen.

Een belangrijk deel van SEFI’s activiteiten is gericht op samenwerking met andere grote Europese en internationale organisaties of organen, zoals de Europese Commissie, UNESCO, de Raad van Europa of OECD.