Ir. Johan Vermeer

'Het heeft mij altijd verbaasd dat veel mensen denken dat je voor wiskunde een wiskundeknobbel nodig hebt. Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen wiskunde kan en ik heb dat in de praktijk ook bevestigd gezien. Als leraar heb ik altijd bevorderd dat meisjes ook wiskunde kozen en zich interesseerden voor bètavervolgopleidingen. In mijn huidige werk is dat nog steeds mijn ambitie.'

Johan Vermeer studeerde biologie in Wageningen en behaalde daarna zijn leraarsbevoegdheden voor biologie en wiskunde. Tot 1999 was hij leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarna werd hij studentendecaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens hoofd van het Centrum voor Studie en Loopbaan. Daarna had hij diverse managementfuncties in het Hoger Onderwijs waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij directeur van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast is hij toezichthouder van de Haagse Hogeschool.