Nieuws

Feestelijke International Women and Girls in Science Day in Leiden

06 februari 2019

Op zaterdag 9 februari 2019 vieren we de International Day of Women and Girls in Science 2019 in Leiden! Robbert Dijkgraaf en Ewine van Dishoeck spreken op deze vrolijke dag voor jong en oud.

Lees de nieuwste VHTO-nieuwsbrief

05 februari 2019
De VHTO-nieuwsbrief van februari is uit. Met de Women and Girls in Science Day, nieuws over Beeldenbrekers, een mooi artikel over de Smart City Challenges for Girls in Rotterdam en scholen en...

Beeldenbrekers in alle leerjaren basisschool!

04 februari 2019

Doorbreken van genderstereotiepe beelden over beroepen in het basisonderwijs.

Ook in 2019 gaat VHTO weer verder met Beeldenbrekers-lessen voor het basisonderwijs!

Tentoonstelling: STUURVROUW

04 februari 2019

In de tentoonstelling STUURVROUW staan vrouwen die voor een varend beroep hebben gekozen centraal Van visserij tot pontbaas en van topzeilster tot marine, van binnenvaart tot zeevaart.

 

Women and Girls in Science Day Zaterdag 9 februari

30 januari 2019

Ervaar samen hoe leuk de bètawetenschap is!

SAVE THE DATE: Women in Science Day 2019

18 december 2018

Op zaterdag 9 februari 2019 vieren we de International Day of Women and Girls in Science 2019 in Leiden!

Share my Day in Tech in 2018

17 december 2018
Dit jaar gingen 303 pabo-studenten op bezoek bij een bèta/technisch bedrijf in het kader van ‘Share my Day in Tech’. Daar ontmoeten ze een vrouwelijke technische professional en lopen een dagdeel met...

Emancipatiemonitor 2018: aandeel vrouwen in techniek neemt toe

17 december 2018

Sinds 2007 is de studiekeuze minder seksespecifiek geworden. Dat geldt ook voor de verdeling van mannen en vrouwen over beroepsklassen. Het aandeel vrouwen in zorg, dienstverlening en administratie is...

Assist the Teacher laat student-onderwijsassistenten kennismaken met techniek

06 december 2018

Kennismaken met de technische praktijk en het doorbreken van stereotypen? Dat doet het nieuwe project ‘Assist the Teacher’, een samenwerking tussen TechniekTalent.nu en VHTO! Het laat studenten van de...

Lees de VHTO-nieuwsbrief van november

20 november 2018
Lees hier de laatste nieuwsbrief van VHTO. Met onder andere onze speeddates met Tech & IT professionals, aandacht voor benutten van alle talenten en een hoger onderwijs special!

3.000 meisjes ontmoeten Tech & IT-professionals

20 november 2018

Overal in het land ontmoeten duizenden meisjes op vmbo, havo en vwo vrouwelijke professionals in Tech & IT tijdens de door VHTO georganiseerde speeddates.

Meet-up in Tech bij Vanderlande: leerzame middag voor pabodocenten

19 november 2018

Met Meet-ups in Tech komen pabodocenten in aanraking met de beroepspraktijk van technische bedrijven.