3.000 meisjes ontmoeten Tech & IT-professionals

20 november 2018

Overal in het land ontmoeten duizenden meisjes op vmbo, havo en vwo vrouwelijke professionals in Tech & IT tijdens de door VHTO georganiseerde speeddates. Om een goede profielkeuze te kunnen maken krijgen deze meisjes de mogelijkheid om de rolmodellen te bevragen over hun dagelijkse werkzaamheden en hun opleidingsachtergrond. Dankzij de vrijwillige inzet van deze professionals hebben vo-meisjes beter zicht op het enorme scala aan interessante functies en beroepen in Tech & IT.

Sinds januari 2018 kan VHTO gelukkig weer de speeddates voor meisjes met vrouwelijke professionals in bèta, techniek en IT aanbieden aan scholen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). De speeddates vinden voornamelijk plaats vooraf aan het maken van een profielkeuze in de onderbouw, maar kunnen ook georganiseerd worden in de bovenbouw met het oog op de keuze voor een vervolgstudie.

Aantallen meisjes

Inmiddels hebben al 3.051 meisjes ontmoetingen gehad met 435 rolmodellen tijdens de speeddates op scholen in het hele land. Ook organiseert VHTO gastlessen van deze vrouwelijke experts in Tech & IT voor scholen, met name ook gastlessen bij het vak Informatica in de bovenbouw.

Rolmodellen

Vrouwelijke professionals met een grote variëteit aan beroepen en functies doen mee met deze voorlichtingen, zoals Manager Cyber Risk Services, Software Engineer, Systeembeheerder, Cloud Software Services Engagement Manager, Applicatieontwikkelaar, Projectleider Civiele Techniek bij een gemeente, Architect, Kalibratietechnicus, Optisch ingenieur, Installatietechnicus, Labcoach QC-micro en nog veel meer. Deze Tech & IT dames werken bij grotere en kleinere bedrijven, bij ministeries, bij gemeenten, bij universiteiten en bij zorginstellingen.

Deze vrouwelijke professionals doen als vrijwilliger enthousiast mee aan de speeddates en aan het geven van gastlessen. Zo bieden ze meisjes de kans om enerzijds de breedte aan opleidings- en functiemogelijkheden te leren kennen en anderzijds zich te identificeren met vrouwen die gekozen hebben voor een toekomst in Tech & IT. Zij hebben zich speciaal aangemeld om als rolmodel mee te doen aan de vele activiteiten die VHTO organiseert. Deze meer dan 2.000 rolmodellen staan allemaal ingeschreven in de VHTO-database Spiegelbeeld. Vrouwen die ook willen meedoen kunnen zich hier aanmelden voor Spiegelbeeld.

Scholen

Scholen in het voorgezet onderwijs die ook gebruik willen maken van dit VHTO-aanbod kunnen zich hier aanmelden.

Deze voorlichtingen worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en het ING Nederland Fonds. En natuurlijk door alle vrouwelijke professionals (en hun bedrijven).