Atos en VHTO maken zich samen sterk voor meer meisjes in IT

11 oktober 2016

Atos en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, kondigen op Ada Lovelace Day* hun samenwerking aan om meisjes te stimuleren de wereld van de IT te ontdekken en een toekomstige rol hierin te gaan vervullen. Atos wil hiermee bijdragen aan het verhogen van de participatie van meisjes in de IT-sector. De samenwerking is onderdeel van het programma Wellbeing@Work binnen Atos, dat gericht is op het creëren van een werkomgeving waarin de kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers, waaronder vrouwen, volledig tot hun recht kunnen komen en waarbij diversiteit een belangrijke rol speelt als aanjager van innovatie. Atos heeft onlangs onder andere het Diversiteitscharter getekend en neemt deel aan het Girlsday-initiatief van VHTO (www.girlsday.nl).

Connecting the Generations
De gezamenlijke aanpak start met het programma ‘Connecting the Generations’ dat zich richt op jonge meisjes van 8 tot 16 jaar om ze te stimuleren actief mee te gaan denken over digitale innovaties die het leven van ouderen eenvoudiger, gezonder en gelukkiger kunnen maken - zowel thuis, in hun woonomgeving of in een zorginstelling. Zij doen dit door kennis te maken met de nieuwste digitale technologieën en door zelf creatief mee te denken over nieuwe IT-oplossingen voor ouderen. Tijdens het project leren de meisjes ook programmeren en zelf apps of websites te maken.

Cocky Booij, directeur VHTO: “Aanhakend op het thema van Kinderboekenweek 2016 ‘Oma’s en opa’s, voor altijd jong’ dagen we jonge meisjes uit om samen met hun oma’s in te zoomen op de voorzieningen die ouderen zich voor hun toekomst zouden wensen. We willen meisjes laten ervaren dat zij zelf de bedenkers kunnen zijn van deze innovaties.”

Marianne Hewlett, CMO en hoofd Wellbeing@work bij Atos in Benelux & The Nordics legt uit: “Technologie en IT zijn in dit digitale tijdperk dé aanjager van verandering en vooruitgang op sociaal, economisch en zakelijk gebied. We hebben een nationaal tekort aan vrouwen in de technologiesector en geven hieraan veel aandacht, aangezien een betere balans tussen mannen en vrouwen, ook op managementniveau, uiteindelijk betere bedrijfsresultaten oplevert. Bij Atos in Nederland waren eind 2014 minder dan 15 procent vrouwen in dienst. Het is onze ambitie dat onze organisatie tegen 2020 voor 30 procent uit vrouwen bestaat. Om die reden gaan we met veel enthousiasme de samenwerking aan met VHTO. Deze samenwerking kan een accelerator zijn om meer meisje enthousiast te maken de wereld van IT te ontdekken en hun carrière hierin te kiezen.”

Programma
Atos medewerkers worden bij de uitvoering van de activiteiten voor meisjes betrokken. Inhoudelijk wordt aangehaakt bij voor Atos belangrijke innovatieve topics zoals e-Health en robotica. Tijdens de eerste activiteit op het hoofdkantoor van Atos in Amstelveen worden medewerkers van Atos gevraagd om hun dochters mee te nemen naar het werk en ook oma uit te nodigen. Gezamenlijk gaan deze twee ‘generaties’ aan de slag met programmeeropdrachten en e-Health-voorzieningen.

*Ada Lovelace Day
Ada Lovelace – geboren in 1815 - wordt gezien als de ontwerpster van het eerste computerprogramma, omdat ze "programma's" schreef om symbolen volgens vaste regels te manipuleren met een machine die Babbage op dat moment nog moest maken. Ada Lovelace Day, die op 11 oktober wordt gevierd, is een internationale dag van de verworvenheden van vrouwen in de wetenschap en technologie. Het doel is om vrouwen in bèta, techniek en ICT zichtbaar te maken en daarmee nieuwe rolmodellen te laten zijn voor meisjes.