Beeldenbrekers van start

19 juli 2017

Doorbreken genderstereotypering in groep 1-2

25 ‘bètamoeders’ starten na de zomer met gastlessen voor kleuters op de school van hun kinderen. Beeldenbrekers heeft als doel genderstereotypering in groep 1-2 van het basisonderwijs tegen te gaan. Hierbij staat een bezoek in de klas van vrouwelijke bèta/technische professionals centraal. Aan de kinderen wordt gevraagd om twee beoefenaars van bèta/technische beroepen te tekenen, zoals ‘botenmaker’ en ‘uitvinder’ waarna vrouwelijke professionals (met de getekende beroepen) langskomen om kort iets te vertellen over hun beroep. De leerkracht vermijdt bij de uitleg verwijzingen naar man/vrouw.

Beeldenbrekers is een vervolg op de pilot die VHTO in 2016 heeft uitgevoerd en geïnspireerd op het Britse project Redraw The Balance. 

Meer informatie